Tarih Ve Toplum Ayl K Ansiklopedik Dergi

Author:
Publisher:
ISBN:
Size: 27.37 MB
Format: PDF, Docs
View: 7175
Download Read Online
GENEL DİZİN ; Cilt 33 Sayı: 193/198 Ocak-Haziran 2000 \ 332,333,334,335 1512
İlk Musevi Matbaası Kuruldu 255 1711 Prut Savaşı 87 1804 Sırp İsyanı 314 1833
Hünkar İskelesi Antlaşması 88 1840 Londra Konferansı 15 1856 Berlin
Antlaşması 125 1 876 (23 Aralık) İstanbul / Tersane Konferansı 277, 279 1877-
1878 Osmanlı-Rus Harbi 90 1 878 (3 Haziran) Kıbrıs Muahedesi 84 1905 Rus
Devrimi 314 1908 Jöntürk İhtilali 314 1912-1913 Balkan Savaşları 314 1913 (10
Ağustos) ...

Publications Related To Ottoman Heritage In The World

Author: Gönül Büyüklimanlı
Publisher:
ISBN:
Size: 27.86 MB
Format: PDF, Docs
View: 7571
Download Read Online
... Siyaset-i Sarkiyêsl : 5726 Rusya imparatoru Birinci Petro'nun vasiyetnamesi lie
Paris'te akdolunmus, olunan ahdname: 5779 Rusya'nin Kafkasya'yi istilasina
karsi Osmanh siyaseti (1856-1878): 3919 Rusya'nin Karadeniz'de ticarete
baçlamasi ve Osmanh Imparatorlugu (1700-1787): 1199 S S. A. Ali Pacha, grand
-vizir de l'Empire Ottoman provocateur de la question d'orient: 1094 S. Murat
Hüdavendigar'in çehadeti hakkmda: 2838 Sa majesté imperiale Abd-ul-Hamid
Khan II Sultan ...

Ba Lang C Ndan Zaman M Za Kadar T Rkiye Tarihi

Author: Yılmaz Öztuna
Publisher:
ISBN:
Size: 24.87 MB
Format: PDF, ePub, Docs
View: 5417
Download Read Online
Bomba Olayı (21 Temmuz 1905) 21 temmuz 1905'te II. Abdülhamid'e yapılan
suikast, Meş- rutiyet'e takaddüm eden senelerdeki en mühim olaylardan biridir.
Bu sırada padişah, 63 yaşına erişmişti. 29 yıldan beri tahtta idi. Henüz kendisine
ciddî bir suikast yapılmamıştı. Avrfcpa ve Amerika devlet başkanları içinde
suikasde uğramıyanlar ise, pekazdı; hattâ bazıları bu yolda can vermişlerdi.
Avrupa'ya «anarşizm» denen bir akım yayılmıştı. Hiçbir inançları olmamakla
öğünen anarşistler, ...

Islamic Schools In Modern Turkey

Author: Iren Ozgur
Publisher: Cambridge University Press
ISBN: 1139536923
Size: 48.68 MB
Format: PDF, ePub, Docs
View: 3349
Download Read Online
This book makes an important contribution to those debates by focusing on a group of religious schools, known as Imam-Hatip schools, founded a year after the Turkish Republic, in 1924.

The Awakening Of Asia

Author: Vladimir I. Lenin
Publisher: University Press of the Pacific
ISBN: 9781410213556
Size: 65.45 MB
Format: PDF
View: 5915
Download Read Online
CONTENTS Inflammable Material in World Politics Democracy and Narodism in China The End of the Italo-Turkish War Regenerated China Civilised Europeans and Savage Asians The Awakening of Asia The Working Class and the National Question ...

A Modern History Of The Kurds

Author: David McDowall
Publisher: I.B.Tauris
ISBN: 9781850434160
Size: 46.11 MB
Format: PDF, ePub, Mobi
View: 2192
Download Read Online
In this comprehensive history of the Kurds from the 19th century to the present day, David McDowall examines the old and new aspects of the struggle, and the failure of modern states to respond to the challenge of Kurdish nationalism.