The Young Atat Rk

Author: George Gawrych
Publisher: I.B.Tauris
ISBN: 1780763220
Size: 54.77 MB
Format: PDF, ePub, Docs
View: 5021
Download Read Online
Sonmez, Ataturk'un Yetismesi ve Ogretmenleri, 127438. Atatiirk'in Not Defterleri,
V, 247, 249, 251 (Ottoman), 248, 250, 252 (transliteration). Ataturk'un Not
Defterleri, VI: Kemal'in Istihkam ve Topculuk, Stratejik Taarruz ve Stratejik
Savunma ile Suhaylar igin Yazilmis olan Hizmet-i Seferiye Talimnamesine ait
Tuttugu Notlar (Ankara: Genel Kurmay Basimevi, 2005), 133 (Ottoman), 134 (
transliteration). Atatiirk'iin NotDefterleri, II: 32433 and 164*71 (copy of Ottoman
text on even pages).

Ataturk

Author: M. Şükrü Hanioğlu
Publisher: Princeton University Press
ISBN: 1400885574
Size: 27.61 MB
Format: PDF, ePub
View: 7762
Download Read Online
53 Mehmed Emin, Türkçe Şiirler (Istanbul: Matbaa-i Ahmed İhsan ve Şürekâsı,
1334 [1916]), 41–2. Mustafa Kemal read this edition in 1916. See Atatürk ̓ün
Hatıra Defteri, ed. Şükrü Tezer (Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları, 1972), 86.
54Atatürk ̓ün Not Defterleri, vol. 2, Harp Akademisi Öğrencisi Mustafa Kemal
̓in Not Defteri (Ankara: Genelkurmay ATASE Yayınları, 2004), 26ff. 55 Ali Fuat
Cebesoy, Sınıf Arkadaşım Atatürk: Okul ve Genç Subaylık Hâtıraları (Istanbul:
İnkılâp ve Aka ...

Samimi Bir Dindar Atat Rk

Author: HARUN YAHYA - ADNAN OKTAR TURKISH
Publisher: A9 GROUP
ISBN:
Size: 13.63 MB
Format: PDF, ePub, Mobi
View: 2080
Download Read Online
66-67 Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, 1959, c. 2, s. 86 (Atatürk'ün Düşünce
Yapısı, G.Tüfekçi, s. 117)" Atatürk'ün S.D. II, 1923, s. 127 Dr. Utkan Kocatürk, Atatı'
ı'rk'ün Fikir ve Düşünceleri (Atatürk ve Din Eğitimi, A. Gürtaş, s. 26) Şemsettin
Günaltay, Ulkü Dergisi, Cilt: 9, Sayı: 100, 1945, s. 3 Hakikati Tasvir, "Ş. Günaltay'
ın Anıları"( A. Gürtaş, s. 26) Şemsettin Günaltay, Ülkü Dergisi, sayı 100, s. 4
Atatürk'ün Şöylev ve Demeçleri, c. 2, s. 93 Ali Mithat Inan, Atatürk'ün Not
Defterleri, Gündoğan ...

Atat Rk N Din A K

Author: İbrahim Sarı
Publisher: noktaekitap
ISBN:
Size: 71.16 MB
Format: PDF, Kindle
View: 604
Download Read Online
Fakat okuyanın mana ve derinliğini mutlaka bilmesini isterdi." (İsmail Hakkı Tekçe, Atatürk, Din ve Laiklik, s.143) Safiye Ayla, Atatürk'ün zaman zaman hocalarla bir araya gelerek onlara Kur'an okutup dinlediğini anlatmıştır: ...

Ataturk

Author: Andrew Mango
Publisher: Hachette UK
ISBN: 1848546181
Size: 29.67 MB
Format: PDF, ePub
View: 1127
Download Read Online
Sadi Borak, İnkılâp, Istanbul 1981 ——Atatürk'ün Not Defterleri (Atatürk's
Notebooks), ed. Ali Mithat İnan, Gündoğan, Ankara 1996 ——Atatürk'ün Özel
Mektupları (Atatürk's Private Letters), ed. Sadi Borak, Varlık, Istanbul 1961 (
references are to this edition; a more recent and fuller edition was published by
Kaynak Yayınları, Istanbul 1998) ——Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı Yazışmaları (
Atatürk's Correspondence During the Liberation Struggle), I, ed. Mustafa Onar,
Kültür Bakanlığı, Ankara ...

1905 Rus Devrimi Ve Sultan Abd Lhamid

Author: Hasip Saygılı
Publisher: Ötüken Neşriyat A.Ş.
ISBN: 6051553851
Size: 41.36 MB
Format: PDF, Kindle
View: 2660
Download Read Online
28 Ağustos 1912 tarihinde yazılmı( olan Safahat'ın ikinci kitabı olan Süleymaniye
Kürsüsü tamamen tanınmı( eğitimci Abdürre(id İbrahim(1857-1944)'in ağzından
mücadelesinin o tarihe kadar önemli kesitlerini vermektedir. Tabii Âkif, bu ... 119.
Pertev Demirhan, Hayatımın..., s. 7. M. Şükrü Hanioğlu, Atatürk An Intellectual
Biography, s. 66. Atatürk'ün Not Defterleri II, Ankara 2004, s. 28. M. Şükrü
Hanioğlu, Atatürk An Intellectual Biography, s. 38-39. Atatürk'ün Not Defterleri II, s
. 119.

B T N Y Nleriyle Mustafa Kemal Atat Rk

Author: İbrahim Sarı
Publisher: noktaekitap
ISBN:
Size: 34.10 MB
Format: PDF, Docs
View: 4320
Download Read Online
Mustafa Kemal Atatürk'ün en büyük ideali, millî sınırlarımız içinde millî birlik
duygusuyla kenetlenmiş uygar bir toplum oluşturmaktı... İbrahim Sarı. Bu
çalışmanın ve başarılı bir askerî lise eğitiminin ardından Mustafa Kemal, Aralık
1898'in ilk yarısında son bulan sınavların sonucunda her dersten tam not (45 ve
20) alarak 54 mevcutlu üçüncü sınıfı ikinci olarak bitirip diplomasını almıştır.
Aslında not defteri incelendiğinde görülmektedir ki sınıfın iki birincisi vardır.
Listede birinci gösterilen ...

Atat Rk

Author: Sükrü Hanioglu
Publisher: Fayard
ISBN: 2213688028
Size: 43.18 MB
Format: PDF
View: 3330
Download Read Online
Sevilay Yükselir, KK O Söz Atatürk'e Ait Degil Ama Atatürk'ge Bir Söz 2, http://
www.gazeteport.com.tr/Yazarlar, News/GD 162225, 26 février 2008, consulté le
27 fevrier 2008. *3. Metin Özata, Atatürk ve Tibbiyeliler, İzmir, Umay ... 1932 >,
Atatürk'in Söylev ve Demegleri, Ankara, Türk Inkilâp Tarihi Enstitüsü Yayınları,
1954, vol. 3, p. 92-94 ; et Şevket Süreyya Aydemir, skinci Adam, vol. ... 29-61. *11
. Atatürk'iin Not Defterleri, Anakara, Genelkurmay. ATASE Yayınları, 2004-2009,
vol. 1-12.

Ger E In Aynas Nda Bedi Zzaman

Author: Nurettin Ceylan
Publisher: Nesil Basım Yayın Gıda Ticaret ve Sanayi A.Ş
ISBN: 6051830022
Size: 61.77 MB
Format: PDF, Mobi
View: 4242
Download Read Online
ERİKAN, Celal, Komutan Atatürk, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul,
2001. GÜNDÜZALP, Zübeyr, Yayınlanmamış Not Defteri. GÖLDAŞ, İsmail,
Kürdistan Teali Cemiyeti, Doz Yayınları, İstanbul, 1991. HANİOĞLU, Şükrü,
Siyasal Bir Düşünür Olarak Abdullah Cevdet ve ... Zafer Yayınları, İstanbul, 2007.
KISAKÜREK, Necip Fazıl, Son Devrin Din Mazlumları, Büyükdoğu Yayınları,
İstanbul, 2009. KOCAHANOĞLU, Osman Selim, 31 Mart İsyanı ve Hareket
Ordusu: Abdülhamid'in.