Stanbul Efsaneleri

Author: Murat Ukray
Publisher: eKitap Projesi via PublishDrive
ISBN: 6052259604
Size: 80.78 MB
Format: PDF, Docs
View: 2244
Download Read Online
Ayasofya efsaneleri Bitmez Doğu Roma ve Osmanlı imparatorluklarının, hem
yükseliş hem de çöküş dönemlerine tanıklık eden, tarihinin en önemli dini
eserlerinden biri olan Ayasofya; gerek Bizans gerekse Türk kaynaklı pek çok
efsaneye ...

Kiliseden M Zeye Ayasofya

Author: Ahmed Akgunduz
Publisher: Osmanlı Araştırmaları Vakfı
ISBN: 9757268372
Size: 39.25 MB
Format: PDF, Docs
View: 4460
Download Read Online
2.1- Anonim Osmanlı Kroniği Anonim Osmanlı Kroniği'nde, "İstanbul ve Ayasofya'
nın Tarihçesi ve Yeniden İnşası" başlığı altında bir kısım bulunmaktadır44. ... Bazı
araştırmacılara göre Ayasofya üzerine söylenen efsanelerdeki bu farklılıkta, ...

Miftah

Author: Fatih Duman
Publisher: Nesil Basım Yayın Gıda Ticaret ve Sanayi A.Ş
ISBN: 6051830871
Size: 60.27 MB
Format: PDF, ePub
View: 7593
Download Read Online
Ayasofya. Efsaneleri. 9Sultan. Alparslan ve Sarı Hafız RİVAYETE GÖRE SULTAN
ALPARSLAN bir gün komutanlarını bir araya toplamış ve birlikte çok uzun soluklu
bir plan yapmışlar. Plana göre; komutanlardan biri Alparslan'a isyan edecek, ...

Stanbul Efsaneleri

Author: Mustafa Duman
Publisher:
ISBN:
Size: 43.84 MB
Format: PDF, Kindle
View: 6270
Download Read Online
_ _ Ayasofya Efsaneleri Ayasofya'nın Planı Üstüne Efsaneler _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
__ Ayasofya'nın Yapılışı Hakkındaki Efsane __ __ Ayasofya'ya Getirilemeyen
Sütun: Kıztaşı`nın Efsanesi. _ __ __ _ _ Ayasofya'nın Çöken Kubbesi Hz.

Ah Tuna Vah Tuna

Author:
Publisher: KUBBEALTI PUBLISHING
ISBN: 9789757663249
Size: 14.55 MB
Format: PDF
View: 4555
Download Read Online
AYASOFYA EFSANELERİ Hemen her târihî şahsın gerçekleri arasında, halkın bu
gerçekler tarlasına ekmekten vazgeçemediği efsâneler tohumları ye şerir.
İnsanların olduğu gibi, âbidelerin etrâfını da gene efsânelerin sarması
mukadderdir.

Plague And Empire In The Early Modern Mediterranean World

Author: Nükhet Varlik
Publisher: Cambridge University Press
ISBN: 1107013380
Size: 72.51 MB
Format: PDF
View: 951
Download Read Online
Kostantiniye ve Ayasofya Efsaneleri. Translated by S ̧irin Tekeli. Istanbul: ̇Iletis
̧im, 1993. . “La Communaut ́e juive d'Istanbul `a la fin du XVIe si`ecle.” Turcica
27 (1995): 327–28. . La fondation de Constantinople et de Sainte-Sophie dans ...

Sehrengiz Urban Rituals And Deviant Sufi Mysticism In Ottoman Istanbul

Author: B. Deniz Çalis-Kural
Publisher: Routledge
ISBN: 1317057724
Size: 11.24 MB
Format: PDF, Mobi
View: 3837
Download Read Online
Yazıcıoğlu, Ahmed Bîcân. Envârü'lâşıkîn. 1451. Edited by H. Mahmud Serdaroğlu
and A. Lütfi Aydın. Istanbul: Çelik Yayınları, 1977. Yerasimos, Stefanos. Türk
Metinlerinde Konstantiniye ve Ayasofya Efsaneleri. Translated by Şirin Tekeli.

Scholars And Sultans In The Early Modern Ottoman Empire

Author: Abdurrahman Atc L.
Publisher: Cambridge University Press
ISBN: 1107177162
Size: 80.13 MB
Format: PDF, ePub, Mobi
View: 7297
Download Read Online
New York: Oxford University Press, 2007. Woods, John E. The Aqquyunlu: Clan,
Confederation, Empire. Salt Lake City: University of Utah Press, 1999. Yerasimos
, Stefanos.Kostantiniye ve Ayasofya Efsaneleri. Trans. ̧Sirin Tekeli. Istanbul: ...