Kiliseden M Zeye Ayasofya

Author: Ahmed Akgunduz
Publisher: Osmanlı Araştırmaları Vakfı
ISBN: 9757268372
Size: 26.14 MB
Format: PDF
View: 7241
Download Read Online
Fatih Sultan Mehmed'in, Sinan45 adlı bir mimarı hapiste dövdürdüğü esefle
anlatılır. Müslümanlar'ın İstanbul'u kuşatmaları, bu sırada Ayasofya'da vuku bulan
çarpışmalar, Müslümanlar'ın o sırada kiliseye girmeleri ve Konstantinos'un Nuh
Peygamber (as)'e kadar ulaşan ceddi hakkında bilgi verilir. Konuları izah ve
bakış açısı itibariyle bu kayıtlarda Fatih'e karşı bir tavır sergilendiği dikkati çeker.
Bazı araştırmacılara göre Ayasofya üzerine söylenen efsanelerdeki bu farklılıkta,
 ...

Miftah

Author: Fatih Duman
Publisher: Nesil Basım Yayın Gıda Ticaret ve Sanayi A.Ş
ISBN: 6051830871
Size: 63.62 MB
Format: PDF, Kindle
View: 6330
Download Read Online
Ayasofya. Efsaneleri. 9Sultan. Alparslan ve Sarı Hafız RİVAYETE GÖRE SULTAN
ALPARSLAN bir gün komutanlarını bir araya toplamış ve birlikte çok uzun soluklu
bir plan yapmışlar. Plana göre; komutanlardan biri Alparslan'a isyan edecek,
isyan şiddetlenecek ve komutan Bizans'tan sığınma talep edecekmiş. Komutanın
ordusunda çok seçkin askerler varmış. Her şey planlandığı gibi gitmiş ve Bizans
İmparatoru, Alparslan'a karşı komutanı yanına almak için sığınma talebini kabul ...

Ah Tuna Vah Tuna

Author:
Publisher: KUBBEALTI PUBLISHING
ISBN: 9789757663249
Size: 69.30 MB
Format: PDF, ePub, Mobi
View: 7214
Download Read Online
AYASOFYA EFSANELERİ Hemen her târihî şahsın gerçekleri arasında, halkın bu
gerçekler tarlasına ekmekten vazgeçemediği efsâneler tohumları ye şerir.
İnsanların olduğu gibi, âbidelerin etrâfını da gene efsânelerin sarması
mukadderdir. Ayasofya, Türkler'e İstanbul fethinin en namlı ve şerefli mîrâsıdır.
Ayasofya, hilâl-salip savaşının haça gözdağı veren zaferi olarak tescil edilmiştir.
Nitekim Stephan Zweig: "Ayasofya'nın tepesinden inen haçın gürültüsü batıyı
uyandırmıştır," demek ...

Stanbul Efsaneleri

Author: Mustafa Duman
Publisher:
ISBN:
Size: 78.72 MB
Format: PDF, Mobi
View: 1522
Download Read Online
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Stefanos Yerasimos, Kostantiniye ve Ayasofya
Efsaneleri, İletişim Yayınlan, İstanbul, Ocak 1993, s. 25- 27. Stefanos Yerasimos,
Kostantiniye ve Ayasofya Efsaneleri, İletişim Yayınlan, İstanbul, Ocak 1993, s. 24-
25. Oruç Beğ Tarihi, (Hazl. Atsız), İstanbul, 1972, s. 113- 115. _ Derrnan Bayladı,
İstanbul'un Yüreğinde Tarihe Yolculuk, Anıtlar-Olaylar-Efsaneler, Say Yayınlan,
İstanbul, 1997, s. 36- 37. Hans Hermann Russack, “İstanbul ve Efsaneleri”, ...

An Ottoman Mentality

Author: Robert Dankoff
Publisher: BRILL
ISBN: 9004137157
Size: 76.17 MB
Format: PDF, ePub
View: 3182
Download Read Online
... Stefanos Yerasimos, Kostantiniye ve Ayasofya Efsaneleri (Istanbul: (leti{im,
1993)] Yolda{, Yüksel, (stanbul mimarisi için kaynak olarak Evliya Çelebi
Seyahatnamesi (Istanbul, 1977) Zilfi, Madeline C., “The Kadızadelis: Discordant
Revivalism in Seventeenth-Century Istanbul,” Journal ofNear Eastern Studies
45.4 (1986), 251–69 —— The Politics of Piety: The Ottoman Ulema in the
Postclassical Age (1600–1800) (Minneapolis: Bibliotheca Islamica, 1988) INDEX
Abaza/Abkhazian xii, ...

Sehrengiz Urban Rituals And Deviant Sufi Mysticism In Ottoman Istanbul

Author: B. Deniz Çalis-Kural
Publisher: Routledge
ISBN: 1317057732
Size: 59.81 MB
Format: PDF, ePub, Mobi
View: 727
Download Read Online
Türk Metinlerinde Konstantiniye ve Ayasofya Efsaneleri. Translated by Şirin
Tekeli. Istanbul: Iletişim Yayıncılık, 1993, c. 1990. —. “Ottoman Istanbul.”
Rassegna 72 (1997): 24–36. —. “Seyahatnamelerde Kültürel Algılama,” In Sanat
ve Çevre, SANART Üçüncü Dönem Sempozyum ve Etkinliklerine Hazırlık
Toplantıları, Metinler, edited by Zeynep Aktüre, 1–12. Ankara: ODTÜ Mimarlık
Fakültesi Basım İşliği, 1997. —. Istanbul İmparatorluklar Başkenti. Translated by
Ela Gültekin and Ayşe ...

Diaspora Of The City

Author: İlay Romain Örs
Publisher: Springer
ISBN: 113755486X
Size: 43.86 MB
Format: PDF, ePub, Mobi
View: 5830
Download Read Online
Unpublished Ph.D. dissertation, George Mason University, Fairfax County.
Yasmeen, G. (2013). Not “From Scratch”: Thai Food Systems and “Public Eating”.
In C. Counihan & P. van Esterik (Eds.), Food and Culture: A Reader. london:
Routledge. Yentürk, B. (2001). Ne Lazım Tatavla'da Bakkal Dükkanı: Kurtulus,
Dolapdere, Feriköy, Bomonti. Istanbul: Zvi-Geyik Yayınları. Yerasimos, S. (1993).
Konstantiniyye ve Ayasofya Efsaneleri. Istanbul: Iletisim. Yerasimos, 251
BIBlIoGRAPHY.

Plague And Empire In The Early Modern Mediterranean World

Author: Nükhet Varlik
Publisher: Cambridge University Press
ISBN: 1107013380
Size: 76.93 MB
Format: PDF, Docs
View: 3117
Download Read Online
Yerasimos, Stefanos. “Alberti, Tommaso.” D ̈unden Bug ̈une ̇Istanbul
Ansiklopedisi, 1:181. . Kostantiniye ve Ayasofya Efsaneleri. Translated by S ̧irin
Tekeli. Istanbul: ̇Iletis ̧im, 1993. . “La Communaut ́e juive d'Istanbul `a la fin du
XVIe si`ecle.” Turcica 27 (1995): 327–28. . La fondation de Constantinople et de
Sainte-Sophie dans les traditions turques: l ́egendes d'empire. Istanbul: Institut
franc ̧ais d' ́etudes anatoliennes; Librairie d'Am ́erique et d'Orient J.
Maisonneuve, 1990.