Binbir Gece Ye Bak Lar

Author: Mehmet Kalpaklı
Publisher:
ISBN: 9786058890930
Size: 23.18 MB
Format: PDF, Docs
View: 2156
Download Read Online
Türkçe Ferec'in, Binbir Gece Masalları üzerine yapılan bu panelle alâkası şu
şekilde: 1710-1712 yılları arasında beş cilt olarak François Pétis de la Croix
tercümesiyle Les Mille et un jours: Contes persans, yani Binbir Gün: İran
Hikâyeleri adıyla yayımlanan masalların bir kısmı aslında Türkçe Ferec'deki
hikâyelere dayanmaktadır. Türkçe Ferec'deki kırk iki hikâyenin on sekiz tanesi
Fransızca Binbir Gün derlemesinde yer almıştır. Hatırlanacağı gibi Pétis de la
Croix Binbir Gün ...

Images Ii Images Of The Poor

Author: Veronika Bernard
Publisher: LIT Verlag Münster
ISBN: 3643903634
Size: 27.83 MB
Format: PDF, Mobi
View: 292
Download Read Online
See Sezer Tansuğ, Şenlikname Düzeni (İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 1993);
Necdet Sakaoğlu, Binbir Gün Binbir Gece: Osmanlı'dan Günümüze İstanbul'da
Eğlence Yaşamı (İstanbul: Creative Yayınclılık, 1999); and Metin And, 40 Gün 40
Gece: Osmanlı Düğünleri, Şenlikleri, GeçitAlayları (İstanbul: Toprakbank, 2000).
6 According to Singer, the “deservedness” of beneficence is determined by the
spiritual, so- cial, or economic status of recipients. (Singer, Charity in Islamic
Societies, ...

Urban Lighting Light Pollution And Society

Author: Josiane Meier
Publisher: Routledge
ISBN: 1317602463
Size: 23.72 MB
Format: PDF, Mobi
View: 2813
Download Read Online
Refik, A. (1932). Lale devri. Istanbuk: Hilmi Kitaphanesi. Rıza, B. N. A. (2001).
Eski Zamanlarda Iİstanbul Hayatı. Iİstanbul: Kitabevi. Rosenthal, S. T. (1980). The
Politics of Dependency: Urban Reform in Istanbul. Westport, CT: Greenwood
Press. Sakaoğlu, N., & Akbayar, N. (1999). Binbir gün binbir gece: Osmanlı'dan
günümüze Iİstanbul'da eğlence yas ̧amı. Istanbul: DenizBankasi. Schivelbusch,
W. (1995). Disenchanted Night: The Industrialization of Light in the Nineteenth
Century.

Exploring Ottoman Sovereignty

Author: Rhoads Murphey
Publisher: A&C Black
ISBN: 1441102515
Size: 19.34 MB
Format: PDF, Kindle
View: 2107
Download Read Online
452–76 Sabra, Adam, Poverty and Charity in Medieval Islam: Mamluk Egypt,
1250–1517 (Cambridge, 2000) Sakaloğlu, Necdet and Akbayar, Nuri, Binbir gün
binbir gece: Osmanlıdan günümuze Osmanlıda eğlence yaşamı (Istanbul, 1999)
Sanders, Paula, Ritual, Politics and the City in Fatamid Cairo (Albany, NY, 1994)
Şerban, Constantin, 'La Suzeraineté ottomane à l'égard des pays roumains',
Tarih Dergisi 32 (1979), pp. 211–18 Shaw, Stanford, Between Old and New: The
Ottoman ...

Y Zeybilim Fragmanlar

Author: Ulus Baker
Publisher: İletişim Yayınları
ISBN: 9750516133
Size: 28.88 MB
Format: PDF, ePub
View: 2563
Download Read Online
İran kökenli “Binbir Gece Masalları”, ona nazire olarak “Binbir Gün Masalları” da
Batı edebiyatçıları tarafından tanınmalarının yanında, gerek Divan edebiyatı,
gerek yine pek çok değişkeleriyle birlikte halk edebiyatı alanında kabul
görmüşlerdi. Halk masalları, çok daha ilkel bir çerçevede, otantik tiplemeleri ve
bunların kültürler arasında bir dolaşımını yansıtmaktadır. Eski halk masallarının,
çoğunlukla doğaüstü güçlerden, cin ve perilerden medet uman, kötülerle ve “
devlerle” bazen ...

T Rkl K Ara T Rmalar Dergisi

Author:
Publisher:
ISBN: 9789759551155
Size: 34.34 MB
Format: PDF
View: 5123
Download Read Online
Bu durum karşısında, bir padişahın âdil olması ve acele karar vermemesi
gerektiği hususunda bazan küçük birer siyasetnâme ve pendnâme özellikleri
taşıyan hikâyeleri Binbir Gece ve Bahtiyârnâme' de. olay kahramanları; Kırk Vezir
Hikâyeleri ve Sind- 88 J. Oestrop, "Binbir Gece ". İslam Ansiklopedisi, c. D,
İstanbul, 1944, s. 616-620; Binbir Gece Masalları, çev.: Alim Şerif Onaran, Afa
Yayınları 192, c. I, İstanbul, 1992, s. 9; s. 11. 89 "Binbir Gün Hikâyeleri", Türk
Ansiklopedisi, c.

Eskilerin Masallar

Author: Murat Uhrayoğlu
Publisher: eKitap Projesi via PublishDrive
ISBN: 6059654266
Size: 31.17 MB
Format: PDF, Kindle
View: 5012
Download Read Online
Bunlar yerin derinliklerinde bulunurlar. Ram Devresi'ne ait olan bölümleri, Koç
İmparatorluğunun ve kolonilerinin bulunduğu bölgelerin yeraltlarında
yerleştirilmiştir. Daha önceki devrelerin kütüphaneleri ise denizlerin ve tufan
öncesi Amerika'nın yeraltı yapılarına dek uzanmaktadır. Paradeşa'nın gerçek
üniversite arşivleri binlerce kilometre uzunluğundadır. Avrupa, genel anarşik
yönetimi-ni bırakıp üçlü Sinarşik yönetime geçtiği gün, Binbir Gece Masalları'
ndakileri andıran bu harikalar ...

Yeni T Rk Edebiyat

Author: İnci Enginün
Publisher:
ISBN:
Size: 36.10 MB
Format: PDF, ePub, Mobi
View: 2072
Download Read Online
... 187, 229 Binbaşıyı Davet (Mor), 788 Binbir Buse, 375 Binbir Direk, 215 "Binbir
Gece Masalları Üzerinde Yapılan Çalışmalar" (Akkoyunlu), 165 Binbir Gece
Masalları, 163, 165, 166, 169, 175, 184, 196, 243,423 676 "Binbir Gece" (Ulutürk)
, 165 Binbir Gün, 1 66 Binbir Gündüz, 688 Binnaz (Ortaç), 714, 731, 732 Bir Asır
Çocuğunun Sergüzeşti (Musset), 343 Bir Aşkın Tarifli (Mehmet Rauf), 376 Bir
Avuç Saçma (Karay), 1 12, 421 "Bir Çocuk Edebiyatçısı: Mehmet Şemsed- din" (
Enginün), ...

Di L St Ne

Author: Agâh Sırrı Levend
Publisher:
ISBN:
Size: 70.32 MB
Format: PDF
View: 3591
Download Read Online
Binbir Gece: Farsça Hezar Efsane' den alınmıştır. önce Elfü Leyle, sonraları Elfü
LeyletVn ve'l-Leyle adıyle Arapçaya geçmiştir. Ash Farsça olan bu hikâyelere
sonradan Arap ve Hint asıllı hikâyeler de karıştırılmıştır. Birbirine eklenmiş olan
bu hikâyelerden birçoğu sonraları ayrı birer hikâye konusu olmuştur. On Vezir
Hikâyesi, Kırk Vezir Hikâyesi gibi. Binbir Gece Hikâyeleri Ahmet Nazif tarafından
Türkçeye çevrilerek 1851'de 6 cilt, 1870'de 4 cilt olarak bastırılmıştır. Binbir Gün ...