Yk Kitaplar

Author:
Publisher: Books LLC, Wiki Series
ISBN: 9781233405626
Size: 27.23 MB
Format: PDF, ePub, Docs
View: 7128
Download Read Online
Kaynak: Wikipedia. Sayfalar: 25.

Xvi Y Zy L N Denizci Bir Bilim Adam Ya Am Ve Yap Tar Yla Piri Reis

Author: Cevat Ülkekul
Publisher:
ISBN: 9789754094428
Size: 14.40 MB
Format: PDF, Kindle
View: 2371
Download Read Online
Olsa olsa başka kaynaklardan elde etmiş olabilir. Nitekim, K.Kolormb'un ikinci
yolculuğuna katılmış olan MicheledeCuneo adlı italyan adaların adını "XI milia
vergine"(on bir bin bakire) olarak kaydetmiştir. Bu benzerlik ve durum, G.
Mclntosh'un vurguladığı gibi, Piri Reis'in elinde en azından Karayipler Denizi'ne
ilişkin bir italyan haritasının da bulunduğunu göstermektedir. G.Mclntosh, ayrıca,
Prof. P. Kahle'nin, K.Kolomb'un italyan olmasına dayanarak, Piri Reis'in bu
adaların adını, ...

T Rk D Nyas Edebiyat Lar Ansiklopedisi O Cihat S Yin Ialiyev

Author: Müjgan Cunbur
Publisher:
ISBN:
Size: 54.95 MB
Format: PDF, ePub, Docs
View: 1313
Download Read Online
1975). Kay.: RTES s.5 10; TBEA 2/625-626; TDEA 7/129-130. •» Yaz. Krl.
ORANCI, Rüştü Cumhur (28.10.1962- ): Roman ve hikâye yazarı. İstanbul'da
doğdu. Davutpaşa Lisesini orta ikinci sınıfta terk etti. 1978-1993 yılları arasında
bir Alman denizcilik şirketinde gemi telsiz operatörü olarak çalıştı. Bu arada 2000
'e Doğru dergisinin bir süre dış haberler şefliğini yaptı. 1998'da Dodo Yayınevini
kurdu. İlk hikâyesi 1985'te Gökyüzü dergisinde yayımlandı. Fantastik gerçekçi bir
yazar olarak ...

B Y K L Gat Ve Ansiklopedi

Author:
Publisher:
ISBN:
Size: 34.46 MB
Format: PDF
View: 1589
Download Read Online
Sürtünmeyle yapılan kaynak. Bu usul kaynatılacak iki parça arasında bir «
yapışma»- ya eşdeğer olayı gerçekleştirmektir. Meselâ sabit bir parçaya dayanan
bir başka madenî parça döndürülürse bazı şartlarda henüz iyi bilinmeyen
sebeplerle iki parça birbirine kaynar. Bu şekilde borular veya boruların
üzerindeki köprüler uç uca biri di- KAYNAKLAMAK geçi. f. (kaynak'lan kay- ğerlnc
ters yönde döndürülerek kaynatılır, nak-la-mak). Birbirine kaynaştırıp yapıs-
Yayıtmayle yapılan kaynak.

Eski Ankara Da Bir Ehir Tipolojisi

Author: Ruşen Keleş
Publisher:
ISBN:
Size: 67.71 MB
Format: PDF, Kindle
View: 5873
Download Read Online
karşı tarafına, Denizciler Caddesi ile Posta Caddesinin meydana getirdiği açı
içinde kalan Yeğenbey mahallesine düşmektedir. Eski Ankara'da çeşitli
tarihlerde ne kadar etnik azınlık yaşadığı konusunda çeşitli kaynaklarda farklı
rakamlara yer verildiği görülüyor. P. Tournefort, 18. Yüzyıl başında Ankara'da,
şehir nüfusunun % 90 ının Müslüman olduğunu yazmaktadır. V. Cuinet ise, 19
Yüzyıl ... Daha sonra, Kay- seri'den gelen Rumlar, ihracatı ellerine almışlardır.
Rum tüccarlarının ...

T Rk Ansiklopedisi

Author: Turkey. Millî Eğitim Basımevi
Publisher:
ISBN:
Size: 67.94 MB
Format: PDF, ePub
View: 7195
Download Read Online
Sign, at, koyun ve domuz bes- lenir. Niifusun çogunlugu Rustur. Nagaybak ve
Argayas çevrelerinde Baskurt ve Tatarlar da vardir. ÇELYUSKIN, Semën tvanoviç
(dogum ve öliim yillari bilinmiyor), Rus denizcisi ve bulucusu. ... ÇEMAL, Altay
daglannda, Biysk istasyonunun 18 km güneydogusunda bir dinlenme ve kür yeri.
Denizden yüksekligi 620 m dir. Ç. irmagmin Katun irmagma dökül- dügü yerin
yakininda, çam agaçlariyle örtülü bir tepededir. ... r~r. àijm te k: -& О p- tek tek tek
tek -1- ...

T Rkiye Diyanet Vakf Sl M Ansiklopedisi

Author:
Publisher:
ISBN:
Size: 18.98 MB
Format: PDF, ePub, Mobi
View: 1564
Download Read Online
Yaşadığı olayları anlatan ve hayli ayrıntılı olan hâtırat, tarihte yeni bir çığır açan
İstanbul fethinin en değerli kay- naklanndandır. Aynı zamanda ... hâtırat ilk defa
Vi- yana'da 1856'da Enrico Cornet tarafından Giornale deli' Assedio di Costan-
tinopoli, 1453, di Niccolo Barbaro, Pat- ricio Venetiano, Corredato di Note e
Documenti per Enrico Cornet adıyla yayımlanmışta Bazı parçalarını J.-P. Mig- ne
(Patrologiae.. Graeci, Paris ... 953/1546) Ünlü Türk denizci ve kaptan-ı deryası. J
Vardar ...

Sl M Ansiklopedisi Balaban Mustafa Rahmi Be Ir A A Moral

Author: Türkiye Diyanet Vakfı
Publisher:
ISBN:
Size: 29.74 MB
Format: PDF, Docs
View: 392
Download Read Online
Yaşadığı olayları anlatan ve hayli ayrıntılı olan hatırat, tarihte yeni bir çığır açan
İstanbul fethinin en değerli kay- naklanndandır. Aynı zamanda İtalyan- lar'ın ve
bilhassa Venediklilerin şehrin savunmasındaki katkıları ... Furian ile birlikte
Galata'- daki Cenovalılar'a (Ceneviz) sığındıklarını belirtir. Kendisi, bütün
denizcileri ganimetlerden pay almak için karaya çıkmış olan ... Bazı parçalarını J.
-P. Mig- ne (Patmlogiae.. Graeci, Paris 1866. CLVI1I, süt. 1067-1078) ve A.
Ellisen (Analekten der ...