T Rk Tiyatrosu Ansiklopedisi

Author: Mustafa Nihat Özön
Publisher:
ISBN:
Size: 57.84 MB
Format: PDF, ePub, Mobi
View: 4458
Download Read Online
The Seven Year Itch (Leylâ Erdu- ran: Yaz Bekârı, 1955 An. Dt. 1962 Bulvar
Tiyatrosu. AY, İbrahim. 1943 yılında Devlet Kon- servatuvarı Tiyatro bölümünden
çıkmıştır. AY, İsmet (1922- ). Oyuncu. İst. Şehir Tiyatrosunda. • 1947:Haî;a Parası;
1950: Deli Saraylı.; 1951: Hep ve Hiç, Othello, Soygun; 1952: Süveyş Ötelerinde;
1953: Koca Bebek, Liliom, Tartuffe, Yavru Kartal, Her Şeye Rağmen; 1954:
Sokakta, Bir Yaz Gecesi Rüyası, Verona'lı İki Asılzade; 1955: Altıncı Kat, Kurtlar-
Ku- zular, ...

Lk

Author:
Publisher:
ISBN:
Size: 56.53 MB
Format: PDF, ePub, Docs
View: 2244
Download Read Online
R. Edebiyat tarihimiz için yeni tetkik mevzuları Musik muharrirleri içinde şüphe-
sizki en gayretli olanlardan biri, bize geçenlerde Balkanlar'daki musiki hayatı
hakkında dikkate layık bir eser veren Mahmut Ragıp Kös e-m ihaloğlu, yeni bir
etüd ... Boğaz içinde bir hanende boğuldu adlı hikâyemi zikrederek di- yeyiınki,
yaşı artık ilerlemiş ve sesinin ihtişamını kaybetmeğe başlamış bir hanendenin
karşısına, birdenbire, henüz acemi fakat harikulade nefis ve mehtaplı bir yaz
gecesi bütün ...

Cumhuriyet D Nemi T Rk Iirinde Ruba

Author: Nurullah Çetin
Publisher:
ISBN: 9789758988068
Size: 65.44 MB
Format: PDF, Kindle
View: 5987
Download Read Online
Orada yaşının altmış beşe yaklaştığında ömrünün sonunun boş olduğunu ve
hatıralarda vefa kalmadığını ifade eder (RNE, BDR, 169). ... O, geçmişle değil
gelecekle ilgili olduğunu, dolayısıyla hatıralara hasretle yaklaşımının söz konusu
olamayacağını kendine özgü vurgulu üslûbuyla şöyle dile getirir: Geçmiş günün
hasretini çekmem -Yalnız bir yaz gecesi bir yana - ve gözümün ... (NH, R, 16)
Halit Fahri Ozansoy, "Kar" adlı rubaisinde kışın yağan karın kendi 88 NURU
L L A H ÇETİN.

T Rk M Sik Si Akademik Klasik T Rk San At M Sik Si Nin Ansiklopedik S Zl

Author: Yılmaz Öztuna
Publisher:
ISBN: 9789756124062
Size: 47.91 MB
Format: PDF, ePub, Docs
View: 6718
Download Read Online
Hüzzâm Curcuna (Ben de bilmem, kimdi efgenden gönül, R. Vâmık Bey), 11.
Hüzzâm Curcuna (Görünmedin kaç gündür, ne oldun, hasta mısın?, Kemal Şâkir
Bey), 12. ... Kürdî'li Sengîn Semaî (Bir yaz gecesî Çamlıca'dâ yâr_ile kaldım,
Mustafa Reşid Bey), 24. Kürdî'li Düyek (Gönlüm kurudu, sızladı ruhum,
elemimden, R. Vâmık Bey), 25. ... Aksak (Cânalan gözlerine yandı gönül, R.
Vâmık Bey), 64. Rist Türk Aksağı (Bir yaş gibi gözden süzülüp kalbime akdın.
Muammer Sabarkan); 65.

T Rk D Nyas Edebiyat Lar Ansiklopedisi Heto Kezik

Author: Müjgân Cunbur
Publisher:
ISBN:
Size: 45.76 MB
Format: PDF, Kindle
View: 2115
Download Read Online
1980), Kurşun Ata Ata Biter (Ank. 1983), İyi Geceler Dünya (Ank. 1986), Bağışla
Onları (Ank. 1989), Otobüsüm Kalkıyor (1990), Ağaçlar Gibi Ayakta (Ank. 1990),
Bizimkisi Zor Zanaat (Ank. 1990), Yaz Öpüşleri (Ank. 1996), Göl Hafif Çalkantılı
Olacak ... 132; TYA s. 522. -»Yaz. Krl. KAKKÜK, İsmayıl (1890-1966): Uygur halk
ozanı. İli şehrinde bir maden işçisi ailede doğdu. Küçük yaşta yetim kalan İsmail
12 yaşında maden ocağında çalışmaya başladı. Hikâye-fıkra anlatma, halk
türkülerini ...

5 Uluslararas T Rk Dil Kurultay 2004

Author:
Publisher:
ISBN:
Size: 56.98 MB
Format: PDF, ePub
View: 5945
Download Read Online
Haziranın 21'inde başlayıp Eylülün 23'üne kadar süren, ilkbaharla sonbahar
arasındaki sıcak mevsimi, çok sıcak bir yaz gecesiydi.- Y. K. Karaosmanoğlu. ...
Bu mevsimde sürülerin yaylalarda yayılması ve her şeyin de sıcaktan açılması
münasebetiyle yaymak fiilinden türemedir, yazın yaz mevsiminde, yaz zamanı(Ö7
"5 III: 3176). Gag. yaz, yazın Yaaz kışı ... Alt. küs. küskü ... kunııkçtl küs bezgin güz
küskü işte r güz işleri... küskü kuran ay Ağustos (Altay halk takviminde sekizinci
ayın ...

Penguen

Author: Suat Gönülay
Publisher:
ISBN:
Size: 12.92 MB
Format: PDF, ePub, Mobi
View: 6232
Download Read Online
Yaz hüzün verir bana. Kışın sevinirim. Geceyi de severim sevmesine ama
gündüz karanlığını daha çok severim. Gri bulutlarla kaplanan gökyüzünün
büründüğü o yarı aydınlık, yan karanlık renk var ya. en çok onu severim.
Yasakmeyve dergisi yazın ortasında gıpgri bir renk bulaştırdı bana. Delirdiniz mi
ya dedim . . . Yaz kitapları, şiirlerde ağustos, bol güneşli, kumsallı dizeler
antolojisi falan yapsaydınız ya... Nerden çıktı şimdi Gencölmek diye bir dosya
yapıp genç yaşta ölen şairleri ...

T Rk Edebiyat

Author: Ahmet Kabaklı
Publisher:
ISBN:
Size: 55.74 MB
Format: PDF, ePub, Mobi
View: 2020
Download Read Online
Geceler orda gümüşdendi, gı aldan (53) ne günüzler (54), Ne zümürrüd kimi
dağlardı, ne mermer kimi düzler, 90 Ne san tâli inekler, ne alagözlü öküzler, Ay!
nece ay kimi üzler! Gül ağaçlan ne tavus ... 120 Ordadır şö'r ü müzik menbeyi,
serçeşmedi gaynar. Ne periler kimi ... ne tülkü ne dovşan. 130 Ağ periler san
köynekli buludl ardan enirler, Süd gölünde meleke ile çimerken sevinirler, S ev
enerler, öyünürlcr, Govzananda (75) here (76) elde dolu bir cim apanrlar (77),
Sanki çengilere, ...