Virg L

Author:
Publisher:
ISBN:
Size: 75.67 MB
Format: PDF, ePub
View: 6262
Download Read Online
Beyaz Prenses çev. Bilal Çölgeçen • Sancaktar İstiklal Kitabevi, 2007, 480 s.
George MacDonald çev. Yüksel Pazarkaya • Altın Anahtar Cem Yayınevi, 2006,
71 s. Michael Ende Ağırlıksız Prenses • Dilek Şurubu çev. Sinan Ezber Gülen
Şahin çev. Leman Çalışkan res. Bahadır Banş özsoy Odaya Ay Doğdu Kabalcı
Yayınevi, Türkiye İş Bankası Kültür Yay., Cevahir Yayınlan, 2006, 48 s. 2006, 200
s. 2007, 158 s. Sevgi Özel Sadık Yalsızuçanlar D.H. Lavvrence Yıldızlar mı
Suçluydu?

Bak

Author:
Publisher:
ISBN:
Size: 48.10 MB
Format: PDF, ePub, Mobi
View: 2476
Download Read Online
Tepe Grubu, Meteksan Gruhu, Dilek Grubu, Bilintur Grubu ve yeni kurulan Enerji
Grubu olarak faaliyet gösteren şirketler Bilkent Holding'i oluşturuyor. Şu anda 10l
şirket bulunuyor ve şirketlerin yıllara göre 10 ile 20 milyon Amerikan Doları
arasında değişen reel kârları Bilkent Üniversitesi'ne aktarılıyor. Bilkent
Üniversitesi'nin en büyük gelir kaynağı olan Tepc Grubu, savunma sanayiinden
inşaata, mobilyadan sinema işletmeciliğine birçok farklı sektörde faaliyet
gösteriyor. Tepe ...

G N L Galerimden

Author: Sakıp Sabancı
Publisher:
ISBN:
Size: 17.75 MB
Format: PDF
View: 7235
Download Read Online
Gözleri pırıl pırıl yanıp Hoca'ya güvenerek, sağa sola koşan insanlar... "Bu
değirmenin suyu nereden geliyor? Bu değirmenin suyu kesilmez mi?" diye
soracaksınız ... Çok ilginç... Doğramacı Hoca, yukarıda adını sıraladığım 3 vakıf
yoluyla dört tane şirket kurmuş. -Tepe grubu şirketlerini, halkımız, 'Tepe Mobilya'
diye biliyor. Mobilya, prefabrik konut yapan, şimdi Betopan diye tanınan, inşaat
malzemesi üreten fabrikalar grubu. - Dilek Grubu diye bilinen proje, mümessillik,
inşaat şirketleri.

Altay Destanlar Erke Koo L T Y Katan K K In Le Katan Mergen Ulmus Un Ak Biy Kulaktu Ay Kara At

Author: İbrahim Dilek
Publisher:
ISBN: 9789751619372
Size: 57.25 MB
Format: PDF, ePub
View: 1580
Download Read Online
İbrahim Dilek. Altin-Koo baatirdiñ Adi-boyin körgülep, sürdegilep, Altayidöön
irbabilap turat. Oni körüp bolboy, Ol kezerdiñ büdümineñ korkugilap, Cerin-döön
cangilap turat. Kara-kaltar attu Kalcu-Mize baatir Örö körgön közi tömön körböyt.
Kilas eder közi cok, Kiñis eder üni cok otura beret. ... Cüs-Kezerdiñ abakayi Altin
stoldi turguzip turat, Astiñ bajin cildirip cüret, Koyu ajin urup turat, Koroconin ur
oturat, Açu ajin urup turat, Alama-sikirin cildirip turat. Altin-Koo baatir Altin stolgo
otunp, ...

Hece

Author:
Publisher:
ISBN:
Size: 54.69 MB
Format: PDF, ePub, Docs
View: 2313
Download Read Online
Alman edebiyatının dünyaya armağanlarından... Burada sözünü ettiklerimizden
başka kitapları da var; mesela Büyü Okulu, mesela Çıplak Gergedan, Santa Cruz'
a Giden Yol, Sümsük ile Pimpirik, Lokomotifçi Lukas, Dilek Şurubu... Henüz
dilimize çevrilmeyen eserleri de var. Okuyanlar, Michael Ende'nin kitaplarını
unutamadıklarını söylüyorlar. Demek ki koca adamların dünyası hala çocukluk
mayası tutuyor. 1995'te bu dünyadan ayrıldı ama Michael Ende'nin öyküsü daha
uzun. HECE.

Uluslararasi Osmanl T Rk Esi Ncesi Eski T Rkiye T Rk Esi Toplant S

Author:
Publisher:
ISBN:
Size: 63.84 MB
Format: PDF, ePub, Mobi
View: 302
Download Read Online
budak eydür bunda lâf urup ne gürlersin, çün er dilersin varup babar|ı kâfır
elinden kurtarsarfanA, on altı yıldur kâfır elinde dutsakdur didi (DKor. D. 87. 1 ).
GEÇMİŞ ZAMANDA İSTEK -(y)A (i-)d+kişi 1 . kişi teklik -(y)A (y-i-)dUm • ilâhî
üzenime kocam ... "İstek", "Dilek-Şart" ve "Gereklilik" kiplerini, ETTK.de,
fonksiyonları itibarı ile ayrı ayrı müstakil şekillerde gösterebilmek oldukça güçtür.
Bu kiplerin hepsinde "bir şeyin yapılmasının, ben tarafından istenmesi" vardır.
ETTK.de, tek bir şekil, ...

Salt K N Me

Author: Ebüʼl-Hayr-ı Rumî
Publisher:
ISBN: 9789944788021
Size: 53.62 MB
Format: PDF, Mobi
View: 2683
Download Read Online
Sen de bencileyin yigitsin. in boynuña (4) kefen tak, seni kiräla ileteyim, dilek
ideyim ve tekürdan suçun dileyim (5) ve ger-nî seni heläk iderem. Serif: -Çok
söyleme, hüner 'arz eyle, didi. Meger ol yigide Rum leskeründe Äliyon-i Rûmî
dirlerdi, gürbüz er idi. Pes (7) çûn kaziyye bu yire yitisicek hemän Äliyon-i Rümí el
kilica urup bir mikdär (8) ceng itdiler. Serif eyitdi: -Sen ne yirüñ begisin? Äliyon
eyitdi: » -Ben Bahrí begi 1 süváruñ begi ogliyam. Tekûr yaninda 46 Saltik-nâme.

Halkbilimi Ara T Rmalar

Author: Haydar A. Avcı
Publisher:
ISBN:
Size: 48.88 MB
Format: PDF, ePub, Mobi
View: 136
Download Read Online
Derhal iki pâre oldı. Bu hâli gören kimseler Hazret-i Hünkâr'a haber virdiler.
Mübarek dehânından öyle nefs geldi kim "Kolı çolak olsun" didi. Heman sa'at
Hacım Sultan' in kolları çolak oldı. İtdüği işe pişman olup halifelere yalvarup "Lütf
idün erenlerden beni dilek eyleyin, halâs olayım" didi. Andan Cemâl Seyyid
Sultan ve Sarı İsmâ'il ve Yahya Paşa ve Baba 'Ali Resûl, Hazret-i Pîran ve Recep
Halifesi hazır baş olup olan devrişler ayağ üzre kalkup Hazret-i Hünkâr'a Hacım
Sultan'ı dilek ...

J Nos Eckmann 21 Viii 1905 22 Xi 1971

Author: János Eckmann
Publisher:
ISBN:
Size: 47.50 MB
Format: PDF, Mobi
View: 5629
Download Read Online
Bu gruptaki özne cümleleri, şekil bakımından, bildirme, soru, istek- dilek, emir
veya şart cümleleridir. a) Bildirme cümlesi şeklinde özne cümleleri: könglümde
hiçti, kim bu künge digrü hiç himerse ... 09 yanınğ arasında münazara tartîb
qılmay dur 'bugüne kadar biç kimsenin ok ile yay arasında münazara tertip
etmediği aklımdan geçti' (Ok 314b: 2-4), rasm irdi, kim sipâh yıraadm halqa urup
tururlar irdi 'atlıların geniş bir halka şeklinde durmaları âdetti' (N Quatr. 107: 16),
şekk imes, kim ...