T Rk Arkeoloji Ve Etno Rafya Dergisi

Author:
Publisher:
ISBN:
Size: 59.38 MB
Format: PDF
View: 3653
Download Read Online
Artvin G - G 2.03 Tümü in aitu. 5 taneei Ahlat Müzeei'nde. Diğerlerinin bir bölümü
5itlia 12+(?) - 12+(?) 4.17 in aitu, bir bölümü Ahlat ve 5itlie merkezdeki kamu
kuruluşları önünde. Elazığ z, - 3 1.05 Tümü in eşitu. Çoğunluğu Erzincan
merkezdeki kamu kuruluşları Erzincan 17+(?) 1+(?) 18+(?) G.25 önünde ya da
parklarda. 2 taneei Ankara Etnografya Müzeei'nde, diğerleri in aitu. Erzurum 12 z,
15 5.20 5 taneei Erzurum Müzeei'nde, kalanlar in aitu. Eekişehir 1 - 1 O.35
İetanbul Türk ve ...

T Rk D Nyas El Kitab Cilt Dil K Lt R San At

Author:
Publisher:
ISBN: 9789754560473
Size: 55.40 MB
Format: PDF, ePub
View: 3083
Download Read Online
Ünlüler arasında k, Mogol ve Kalmuk'ta her zaman, Dagur ve Monguor'da ba-
zan g, Halha'da ya h ya da hh. Alar Buryat'ta ş, Bohan Buryat'ta ş ve t'. Ehirit
Buryat'ta ise t' olur. i'den başka ünlülerden önce k, Mogol Kalmuk'ta her zaman,
Monguor ve Ordos'ta bazan korunur. Aksi halde, bu sonuncularda g, batı Halha'
da kh, geriye kalanlarda h olur. i'den önce k >c!j'yalnız Monguor'da görülüyor.
Orta Mogolca'da kelime başında ve düz - dardan başka ünlülerden önce, bazan k
ile karışık ...

Altay Dilleri Teorisi

Author: Osman Nedim Tuna
Publisher:
ISBN:
Size: 76.12 MB
Format: PDF, Mobi
View: 4697
Download Read Online
Moğol dillerinde orijinal i'den önce d bulunmaz. Kelime başında (ı'dan önce
olmamak şartı ile) k'lar yalnız Moğol (Afganistan'da) saklanmış, Monguor,. Ordos
ve güney Halha'- da bazan ötümlüleşerek g olmuş, aksi halde, bütün öbürlerinde
olduğu gibi, h'ya çevrilmiştir. Moğol dillerinde, kelime sonunda k yoktur. Monguor,
Ordos ve güney Halha'da bunlar g, geriye kalanlarda h'dir. ı'dan önce k, yalnız
Moğol'da görülür. Da- gur, Ordos ve Kalmuk'ta ı>i dolayısı ile k, Monguorda tş,.

T Rk D Nyas Ara T Rmalar

Author:
Publisher:
ISBN:
Size: 69.93 MB
Format: PDF, ePub, Mobi
View: 273
Download Read Online
Moğol dillerinde orijinal i'den önce d bulunmaz. Kelime başında (ı'dan önce
olmamak şartı ile) k'lar yalnız Moğol (Afganistan'da) saklanmış, Monguor, Ordos
ve güney Halha'- da bazan ötümlüleşerek g olmuş, aksi halde, bütün öbürlerinde
olduğu gibi, h'ya çevrilmiştir. Moğol dillerinde, kelime sonunda k yoktur. Monguor,
Ordos ve güney Halha'da bunlar g, geriye kalanlarda h'dir. ı'dan önce k, yalnız
Moğol'da görülür. Dagur, Ordos ve Kalmuk'ta ı>i dolayısı ile k, Monguorda İş.
Halha ve ...

Istanbul Yerbilimleri

Author:
Publisher:
ISBN:
Size: 32.76 MB
Format: PDF, ePub, Docs
View: 5113
Download Read Online
Sakarya nehrinin D - B aktığı kesim yaklaşık bir sınır olarak kabul edildiğinde bu
sınırın K'inde kalan kayaların, G'inde kalanlardan farklı zaman, yer ve koşullarda
evrimlerini geçirdikleri belirlenmiştir. Bu nedenle, bölgenin jeolojik evriminin
anlaşılması ... Migmatitten, porfirik mikrogranite değin değişen bu birimlerin K'den
G'e itilmelerle birbiri üzerinde ilerledikleri ve böylece bölgede önemli bir
kabuksal kısalımın geçtiği anlaşılmıştır. Granitin bir bütün olarak daha da G'e
doğru itilerek ...

Nesriyatindan

Author: Türkiye Şeker Fabrikaları
Publisher:
ISBN:
Size: 20.42 MB
Format: PDF, Mobi
View: 4591
Download Read Online
Fruktoz С den glukozu yahut E den mannozu çikararak bulunur. F. A yahut E den
arta kalan çôzelti Clerget metoduyla HCl ile hidrolis edi- lir ; çikan glukoz ile
fruktoz Proteus vulgaris ve МопШа krusei ile bulunur. Bu, sakarozu vertr. G.
Original çôzelti önce S. Marxianus, arkadan Monüia tropicalis ile fermentlenir. Bu,
maltozu verir. H. G den arta kalan çôzelti HCl ile hidrolis edilir; arkasindan, В de
oldugu gibi galaktoz aranir; laktoz böyle bulunur. Bourquelotfnun §eker ve
Glukosidler için ...

Yarat L N Mesaj

Author: David Atkinson
Publisher: Haberci Basın Yayın Dağ. Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti
ISBN:
Size: 63.21 MB
Format: PDF, Mobi
View: 3105
Download Read Online
David Atkinson, Joyce G. Baldwin. peşine düş” dedi, “Onlara yetişince, 'Niçin
iyiliğe karşı kötülük yaptınız?' de, 5'Efendimin şarap içmek, fala bakmak için
kullandığı kâse değil mi bu? Bunu yapmakla kötülük ettiniz.'” 6Kâhya onlara
yetişip bu sözleri yineledi. 7Adamlar, “Efendim, neden böyle konuşuyorsun?”
dediler, “Bizden uzak olsun, biz ... 10Kâhya, “Peki, dediğiniz gibi olsun” dedi, “
Kimde çıkarsa kölem olacak, geri kalanlar suçsuz sayılacak.” 11Hemen
torbalarını indirip açtılar.

Allah Korkusu

Author: HARUN YAHYA-ADNAN OKTAR TURKISH
Publisher: A9 GROUP
ISBN:
Size: 43.13 MB
Format: PDF, Kindle
View: 7113
Download Read Online
S. S. i. S. S. S. S. S. 'S S' S sanları da cennet ehli ilan etmeleridir. 2' z Onlara göre
cehennemlik olan insanlar, çoğunlukla televiz- S s yonda seyrettikleri ve
gazetelerde okudukları katiller, hırsızlar, 2 î teröristler ve insanlara zarar verme
peşinde koşan dengesiz ki- S ğ şilerdir. Bunun dışında kalanlar ise hemen her
günahlarının affe- ğ z dileceğini ...

Hatiralar Izmir Ankara Eskisehir Musevileri

Author: G. Ender Hazan
Publisher: Lulu.com
ISBN: 1387301764
Size: 28.75 MB
Format: PDF, ePub, Mobi
View: 5471
Download Read Online
G. Ender Hazan. İsrail'e göç Pek çok aile 1960'lara doğru Kavaklıdere'ye, bazıları
da Yenişehir'e doğru kayar ve kümeleşme kalmaz. İstanbul'un ekonomi ve ticaret
yeri olması ve okulların da daha iyi olması sebebiyle, Yahudi halk İstanbul'a
yerleşmeye başlar. Bahar, Yahudi Mahallesi'nin terk ... Mahallede az kalanlar da
yavaş yavaş Yenişehir'e yerleşmeye başladı. Çocuklarının peşinden ... vasiyeti
üzerine Kocatepe Camisi'nden İslami kurallara göre kaldırıldı. Araf'ın cenazesinin
 ...

Matemat K Ygs Okula Yardimci Mod L 2

Author: İBRAHİM HALİL BABAOĞLU
Publisher: İBRAHİM HALİL BABAOĞLU
ISBN:
Size: 73.45 MB
Format: PDF, Docs
View: 3441
Download Read Online
9 İle Bölünebilme: Rakamları toplamı 9 veya 9'un katı olan sayılar 9 ile tam
bölünürler. 10 İle Bölünebilme: Son rakamı “0” olan sayılar 10 ile tam bölünürler.
11 İle Bölünebilme: sayımız abcdefgh olsun; a b c d e f g h - + - + - + - + (b+d+f+h)
−(a+c+e+g) = 11k , (k∈Z) oluyorsa sayı 11 ile tam bölünür.(işaretlemeye sağdan
veya soldan, + ile başlamak sonucu değiştirmez) Eğer sayı tam bölünmüyorsa
kalanı bulmak için sağdan ve + ile başlamak gerekir. 3457 sayısının 2,3,4,5,6,9
ve 11 ile ...