Rencinin Ba Ar K Lavuzu

Author: Halit Ertuğrul
Publisher: Nesil Basım Yayın Gıda Ticaret ve Sanayi A.Ş
ISBN: 6051623671
Size: 76.41 MB
Format: PDF, Mobi
View: 6481
Download Read Online
Konuşmanın. Önemi. İYİ BİR KONUŞMA yeterliliğine sahip olmak, günümüzde
her insanın istediği bir hususiyettir. Çünkü konuşma, en etkilive en çok kullanılan
biriletişim aracıdır. Etkili vegüzel konuşma yalnızca eğitim ve öğretimde
kullanılmaz. Topluma birşeyler anlatma yeteneğinde olanlar ve insanlarıikna
etme makamında bulunanlar etkili konuşma alışkanlığına muhtaçtırlar.
Bukategoriye dâhil edebileceklerimiz kimleryok ki. Bürokratlardan politikacılara,
gazetecilerden program ...

Niversite Rencileri I In Uygulamal T Rk Dili

Author: Yusuf Çotuksöken
Publisher:
ISBN:
Size: 69.69 MB
Format: PDF, Mobi
View: 3270
Download Read Online
İç konuşma genellikle sessiz yapılır, ancak yalnız kaldığımızda sesli konuşmaya
da dönüşebilir. İç konuşmalarımızı yazıya döktüğümüz de olur. Şimdi
UYGULAMA bölümündeki Alıştırma 3'ü ve 5'i yapalım. İvi Bir Konuşmanın ve
Konuşmacının Özellikleri □=> Tartışalım 7. Çevrenizde iyi bir konuşmacı var mı?
Hangi özellikleri dikkatinizi çekti? 2. Her ortamda rahat konuşabiliyor musunuz ?
Konuşmanın bir gereksinme olduğunu belirtmiştik daha önce. Çünkü insan
toplumsal bir varlıktır; ...

Halkla Ili Kiler Ve Ileti Im

Author:
Publisher: Anadolu Universitesi
ISBN: 9750602129
Size: 32.35 MB
Format: PDF
View: 592
Download Read Online
Gerek kuruluş bünyesi içerisinde gerekse kuruluşlar arası hizmet tekerrürüne yer
vermeyen bir çalışma ortamında sonuç alınması bir yandan insan ve malzeme
kaynaklarının israfını önleyecek diğer yandan bu yolla öteki faaliyet konularına
kaynak sağlayacaktır Başarılı bir kamu ... Bu da vatandaşın güvenlik hizmetine
dair beklentilerinin iyi anlaşılmasıyla mümkündür. ... Polis vatandaşı hor
görmeden, görev ve ilişkilerinde şeffaf, güleryüzlü, konuşmaları terbiyeli ve
düzgün olmalı.

Folklor Edebiyat

Author:
Publisher:
ISBN:
Size: 26.57 MB
Format: PDF, Docs
View: 5265
Download Read Online
Bu açıdan eşitlik kavramını insanın öz gelişimi için gerekli olan tüm sosyo-
ekonomik ve kültürel alanlara genişletmeyi amaçlayan bir kamusal gazetecilik
anlayışının geliştirilmesi gerekir. ... Ancak, Habermas, bu çalışmada vurgulandığı
gibi, sınıfsal farklılıkların ve çelişkilerin ideal bir iletişimin yaşanmasını
engellediğini belirtmekte, ideal iletişim veya ideal konuşma durumunun, "sınıfsal
sınırların" aşıldığı ve buna bağlı olarak sınıfsal bir tahakkümden söz edilemeyen,
"toplumsal ...

Psiko Politik Y Zle Meler

Author: Murat Paker
Publisher:
ISBN: 9789755160351
Size: 55.90 MB
Format: PDF, ePub, Mobi
View: 7269
Download Read Online
Öncelikle solun durumunun ne kadar vahim olduğunun ve bu durumu
değiştirmek için mutlaka bir şeyler yapılması gerektiğinin farkına varılması için "
sokaktaki vatandaşla" sol hakkında ne düşündüğüne dair ayrıntılı sohbet8
edilmelidir. Bu sohbet bir şey anlatmak/öğretmek için değil, toplumun ta-
hayyülündeki solu anlamak için yapılacaktır. Sol çok iyi bir dinleyici ve öğrenci
olmayı öğrenmek zorundadır. Sol/solcular, insanlar için ne ifade etmektedir,
insanların imgeleminde yerleri ...

Tarih Ve Toplum

Author:
Publisher:
ISBN:
Size: 76.57 MB
Format: PDF, Mobi
View: 6007
Download Read Online
(Florence Billings'e ait kopya) Sevgili Profesör Earle,8 Cavit ile beraber dünyanın
gelmiş geçmiş en cesur, en temiz ve en muhteşem insanlarından bazıları işkence
gördü. Ca- vid'in vatanına verdiği hizmetlerin çok büyük olduğunu hatta
savaşlardan daha kalıcı olduğunu siz çok iyi biliyorsunuz. Ve Türkiye'de her
zaman temiz, insani ve temsili bir hükümet olmasını savundu. Mahkeme'de
yaptığı konuşma Türkiye'de yapılan konuşmaların en muhteşemiydi ve salon
hıçkırıklarla doldu.

Tarih Ve Toplum Ayl K Ansiklopedik Dergi

Author:
Publisher:
ISBN:
Size: 36.70 MB
Format: PDF, ePub, Docs
View: 106
Download Read Online
... cak kadar cömertlik yoktu. Mehmet Akif, ruhunun göz kamastiracak defi-
nelerini, zaman ilerledikçe ifsa eden bir hususiyetti, llk görüstügü adama
hazînesinden zerre vermeyen Akif, son konusmasinda, âdeta: - AI, hepsini götür!
diyecek kadar açik ve civanmertti. ... Safahat sairi söyledigi ve yazdigi için
mutlaka iyi bir insan olmasi lâzim gelen Misirh bir prens ile Süleyman Nazif ve
Mehmet Akif, musiki provasi- nin davetlilerini teçkil ediyordu. Cumhuriyetin ilân
edilmis oldugu, fakat ...

Toplumsal Tarih

Author:
Publisher:
ISBN:
Size: 41.87 MB
Format: PDF, ePub
View: 668
Download Read Online
Ona göre, bireysel haklar ve özgürlüklerle toplumsal düzen arasındaki gerilimin
asılması mühimdi. La Tour'un bir pastel çalışması, 1753. Sanat Tarihi Müzesi.
Cenevre. Irkçdık ve milliyetçilik arasında bir me&afje olmakla birlikte, zaman
zaman. "genel irade" olarak göstermiştir. Şöyle ki: "Yalnız genel irade, devletin
güçlerini, devletin kuruluş amacına uygun olarak yönetebilir çünkü özel çıkarlar
arasındaki anlaşmazlık nasıl toplumların kurulmasını gerekli kılmışsa aynı çıkarlar
arasındaki ...

Karde T Rk Ler

Author:
Publisher:
ISBN:
Size: 65.41 MB
Format: PDF, ePub
View: 4608
Download Read Online
Kültürler çapraz döllenme ve sürekli bir akış durumu içindedir; bu süreçte çok
verimli birçok değiş tokuş ve etkileşim meydana gelir. Dolayısıyla bir çokkültürcü,
tüm kültürlerin otonom bir şekilde gelişmesi gerektiğini söylerken bir polikültürcü
bunun iyi olduğunu, ancak “daha geniş toplumun” kendi kültürü olduğunu ve bu
kültürün herkesin bir şekilde kendisini ilişkilendirmesi gereken kültür olduğunu
söyleyecektir. Bu paylaşılan alanda, değişik kültürlerden insanlar etkileşim içinde
 ...