Ayd Nlar Kanaat Nderleri Sanat Larla Alevilik Bekta Ilik S Yle Ileri

Author: Ayhan Aydın
Publisher:
ISBN:
Size: 72.23 MB
Format: PDF
View: 1102
Download Read Online
Kişisel Bütünlük: Bir insanın iyi ve kötü yönlerden meydana geldiğine inanır,
olumsuz yönlerini düzeltmesi için ona yardımcı oluruz, olumlu yönlerinden dolayı
da onu destekleriz. Disiplin: İlkelerimizi hayat geçirmenin disiplinli olmaktan
geçtiğini biliriz. Özeleştiri: "En büyük ilim sahibi noksanını bilendir." düşüncesi ile
başkalarını eleştirmeden önce kendimize karşı özeleştiride bulunuruz. İlke
Merkezli Liderlik: Evrensel liderliğin, ilke merkezli liderlikle gerçekleştirileceğine
inanırız.

Hyadan N Aya Slam D Ncesi

Author: R. İhsan Eliaçık
Publisher: İnşa Yayınları
ISBN: 6059865046
Size: 64.84 MB
Format: PDF, ePub, Docs
View: 6737
Download Read Online
4-Değer-Merkezli bir düşünce sistemi kurulmalı; Müslümanlar geçmişi okurken
de geleceği kurarken de “değerlerin” izini sürmelidirler. Hayatın içinde fakat
değerlerin peşinde olmalıdırlar. Bize ait bir değer nerede görülse alınmalı, “
alternatif üretmek” yerine “değerlerin izini sürmek, hakikati aramak” çabası
sarfedilmelidir. Bu anlamda doktrin, ilke, teşkilat, cemaat, mezhep, ekol, lider,
coğrafya, toprak, devlet ve gelenek-merkezli değil değer-merkezli bir mantıkla
hareket edilmelidir.

Varl K

Author:
Publisher:
ISBN:
Size: 59.70 MB
Format: PDF, Mobi
View: 195
Download Read Online
ETKİLİ İNSANLARIN 7 ALIŞKANLIĞI Amerika'da altı yıldır "bestseller" olan bu
kitabın yazarı, kişisel ve mesleksel sorunların çözümünde, toplam kalite ortamı
yaratmanın temel koşulu olan KİŞİSEL DEĞİŞİM İÇİN ALTIN KURALLAR ilke-
merkezli bir yaklaşım benimsiyor. Covey'in liderlik ve insan ilişkileri vizyonu, bu
yaklaşımı günümüz iş SZ dünyasının liderleri için elverişli bir ---- öğretim aracı
haline getiriyor. 4. BAS|M A. KADİR ÖZER a kaeis oze= - -- - - GERÇEKÇİ
GERÇEKÇI ...

Y Zy Llard R Harbiye

Author: Cemalettin Taşkıran
Publisher:
ISBN:
Size: 59.78 MB
Format: PDF
View: 5069
Download Read Online
Ancak etkili ve ilke merkezli bir liderlik yaklaşımıyla bugün ve gelecekte
karşılaşacağımız belirsizlikleri aşacak entelektüel güce sahip olunabilir. Teknoloji
ne kadar gelişirse gelişsin gelecekteki savaşlarda, geçmişte ve günümüzde
olduğu gibi son sözü yine insan söyleyecektir. Bu bilinçle Harp Okulu'ndaM temel
amaç, bulunduğu ortama değer katan, sahip olduğu temel değerler ve
gerçekleştirdiği uygulamalarla örnek alman, sahip olduğu bilgi birikimi ve
karizmasıyla çevresini ...

Atat Rk Ara T Rma Merkezi Dergisi

Author:
Publisher:
ISBN:
Size: 70.35 MB
Format: PDF, ePub
View: 6921
Download Read Online
Uluslar arası Sempozyumu, Ankara 1996 NESİM, Ali, "Kıbrıs Türklerinde Atatürk
İlke ve İnkılapları", Atatürk I. Uluslar arası Sempozyumu, Ankara 1994 , "Kıbrıs
Türklerinde Atatürk İlke ve İnkılapları", Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, V/14 (
Mart ... ve 1970 ler Türkiye'sinde Kemalizm Projeksiyonları (Yeni Kemalizm)",
Atatürk Devrimleri I. Milletlerarası Sempozyumu, İstanbul 1975 ÖZALP, İsmet, "
Atatürk'ü Sevmek", Türk Birliği, I/10-11 (Ocak - Şubat 1967) - ÖZBUDUN, Ergun, "
Siyasi Lider ...

Selahattin Demirta N Siyasal Anlam

Author: Hüseyin Alptekin
Publisher: SETA
ISBN:
Size: 66.88 MB
Format: PDF, ePub, Mobi
View: 6250
Download Read Online
Demirtaş'ın Yaşam Seyrinin Siyasi Liderlik Tarzına Etkisi Demirtaş'ın yukarıda
zikredilen liderlik tarzına ilaveten siyasi liderliğinin bir diğer yönü ise savlarını
meşru bir zemine oturtmada kullandığı rasyonel ve hukuki argümanlardır. ...
Ancak bu ilkeyi âdem-i merkeziyetçi bir ilke olarak görmek yanlış anlamalara
neden olabilir; zira HDP-BDP çizgisinin savunduğu ilke bireyi temel alan liberal
bir görüşten çok kültürel grupları yahut coğrafi bölgeleri temel alan kültürelci bir
yaklaşım olarak ...

Y Ksek Se Im Kurulu Ilke Kararlar

Author:
Publisher:
ISBN:
Size: 23.83 MB
Format: PDF, ePub, Docs
View: 7397
Download Read Online
Bu itibarla, çağdaş demokrasi ler parti cihazının veya mahdut lider etkisinin
hâkimiyeti yerine, partiye oy veren seçmenlerin, yani parti taraftarlarının yahut hiç
değilse parti üyelerinin parti adaylarının tesbiti ameliyesine katılmalarını kabul
etmiştir. Parti liderinin yahut merkez karar organının veya mahallî yönetim
organlarının aday tespitinde yetkili sayılmaları mahzurlu sonuçlar
doğurduğundan, siyasî partilerimiz aday tesbitini bir ölçü içerisinde geniş hey'
etlere, yani yoklama kurullarına ...

Asl Nda Zor De Il

Author: Doğan Sofracıoğlu
Publisher: Cinius Yayınları
ISBN: 9944126969
Size: 64.32 MB
Format: PDF, ePub, Mobi
View: 2835
Download Read Online
Ne diyordu Sayın Ülgen; “Politika yapmayı ikinci askerlik görevi kabul eden,
Atatürk ilke ve inkılaplarına saygılı, dini hedef almayan, dini bir zırh olarak
kullanmayan, vatanını seven, aşırı milliyetçilik girdabına girmeyen, politikayı
kendisine meslek seçmeyen, ülkeye hizmet etme kutsiyetini içinde hisseden,
ülkeyi bölüp parçalama hevesi ... -Peki, diyebiliyor muyuz ki; bizim partimizde
adayları, lider değil, merkez değil, hatta delegeler de değil; ama doğrudan
halkseçmen tespit edecek.

Ge Mi In Y K Yle Yenilik Aray

Author: Mustafa Altunoğlu
Publisher: SETA
ISBN: 6054023349
Size: 20.36 MB
Format: PDF, Mobi
View: 7744
Download Read Online
CHP'de Lider, Tavan Taban Analizi Mustafa Altunoğlu. Böylece kısa süreli
ayrılıkları saymazsak, 1992'den 2010 kadar süren Baykal dönemini üç evreye
ayırmış olduk. Bu üç farklı evredeki değişim serüveninin en öz ifadesi, sosyal
demokrat ilkeleri merkeze alarak değişim arzusu ile başlayan mücadelenin
kadim CHP mirası ile özdeşleşmek ile sonuçlanmasıdır. Daha önceki 12 ... Bu
ilke, rejimin düşmanları için getirilen yasaklara ve tek parti yönetimine gerekçe
teşkil ediyordu”62.