Haftaya Bak

Author:
Publisher:
ISBN:
Size: 71.50 MB
Format: PDF, Mobi
View: 5579
Download Read Online
Şûra kararlarına yargı yolunun açıl |masına "net bir tavırla" karşı çıkan
Genelkurmay yetkilileri, atılanların gerici ve şeriatçi yasadışı örgütlerle ilişki i|
çinde olduklarının belgelendiğini kay. |detti. Üst düzey bir yetkili, ... nelkurmay
Başkanlığı yetkilisinin, atıl|malar konusunda sıraladığı gerekçeler ise şöyle: - Kimi
atılanlara örgütler tarafından ev ve araba temin edilmesi (Özellikle İz. |mit ve
civarında), irticai ... Eski ülkücüler, G|K' in Sıvas'ta yapılan toplantısında umdukları
çıkışı yapamadı ...