Varl K

Author:
Publisher:
ISBN:
Size: 30.30 MB
Format: PDF, Kindle
View: 3697
Download Read Online
Vahşi kadın arketipine dair pek çok öge buluruz Sappho'nun şiirlerinde. İşte bu
ses, Clarissa R Es- tes'in Kurtlarla Koşan Kadınlar' di, izini sürmemiz gerektiğini
söylediği sestir bir bakıma. 19. yüzyılla birlikte insanlığın doğadan kopuşu ve
duygulara yer vermeyen kapitalist endüstri çarkının içinde kayboluşundan yola
çıkarak, kadınların yapması gereken ilk şeyin içlerindeki doğal sesi keşfetmek
olduğunu söyler Estes, ve kadınların içlerinde yatan sınırsız güç ve yaratıcılığın,
kurtların ...

Masal Mek N Nda Kad N Olmak

Author: Evrim Ölçer Özünel
Publisher:
ISBN: 9789759892722
Size: 55.82 MB
Format: PDF, ePub, Docs
View: 7295
Download Read Online
Mitlerin Özellikleri. Çev. Sema Rifat. İstanbul: Om Yayınları, 2001. . Şamanizm.
Çev. İsmet Birkan. Ankara: İmge Yayınları, 1999. Esin, Emel. Türk Kozmolojisine
Giriş. İstanbul: Kabalcı Yayınları, 2001. Estes, Clarissa, P. Kurtlarla Koşan
Kadınlar. Vahşi Kadın Arketipi- ne Dair Mit ve Öyküler. Çev. Hakan Atalay.
İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 2004. Eyüboğlu, İsmet Zeki. Türk Dilinin Etimoloji
Sözlüğü. İstanbul: Sosyal Yayınları, 144 Masal Mekânında Kadın Olmak.

Virg L

Author:
Publisher:
ISBN:
Size: 78.25 MB
Format: PDF
View: 4944
Download Read Online
Heilburn ise Kadimn Özya- jamini Yazarken adli kitabmda, bir zenci kadin §airin "
erkekler özgür iradeyi efendi efendi tamstilar, bizse çiglik atarak tartis- uk onu"
dizesini tartiçmiçti. Kadin sanatçi- lann çogunun trajik ve erken ölümlerinin
sebebi Estés'in kitabmda da tarti§ilmis. Anne Sexton ve arkadasjannin, boyunla-
nnda "alçak heriflerin kazanmasma izin verme" yazdi madalyonlar tasidiklanni
duymu§tum. Bu tavn fazla sivri ve radikal Clarissa P. Estés Kurtlarla Kosan
Kadinlar çev.

Kadim T Rklerin Mitolojik Hikayeleri

Author: Fuzuli Bayat
Publisher: Ötüken Neşriyat A.Ş.
ISBN: 605155579X
Size: 78.10 MB
Format: PDF
View: 6710
Download Read Online
Fuzuli Bayat, Kadim Türklerin Mitolojik Hikâyeleri adlı bu eserinde; değerlerimizin bir parçası olan Türk mitlerini bir araya getirerek bu mitlerin yalnızca şifahî kültürümüzün bir ürünü olarak değil, aynı zamanda ...