Man Ve K F R Muvazeneleri

Author: Bediüzzaman Said Nursi
Publisher: Risale Press
ISBN:
Size: 75.58 MB
Format: PDF, Mobi
View: 5592
Download Read Online
ب ِ سْمِ الل ّ هِ الر َّحْمن ِ الر َّحِيم ِ اَل َّ ذِينَ يُؤْمِنُونَ ب ِ ال ْ غَيْبِ İmanda ne kadar büyük bir
saadet ve nimet ve ne kadar büyük bir lezzet ve rahat bulunduğunu anlamak
istersen; şu temsilî hikâyeciğe bak, dinle: Bir vakit iki adam, hem keyif, hem ticaret
için seyahate giderler. Biri hodbin, tali'siz bir tarafa; diğeri Hudabin, bahtiyar diğer
tarafa sülûk eder, giderler. Hodbin adam, hem hodgâm, hem hodendiş, hem
bedbîn olduğundan bedbînlik cezası olarak nazarındapek fena bir memlekete
düşer.

The Companion To Said Nursi Studies

Author: Ian S. Markham
Publisher: Wipf and Stock Publishers
ISBN: 1498292224
Size: 36.97 MB
Format: PDF, Docs
View: 3146
Download Read Online
... morality is stretched throughout the entire collection. Furthermore, the sources
of his morality are fairly noticeable in his writings.7 4. The precise Turkish words
are ahlak and edeb. 5. See Bediüzzaman Said nursi, Şualar, 681; nursi, Asa-yı
Musa, 326; nursi, İman Küfür Muvazeneleri, 196; and nursi, Sözler, 548. The
Turkish Risale references are all from the Risale-i Nur edition published by Sőz
Yayınevi in 2009 in istanbul. online access is available through http://www.erisale
.com/.

Bedi Zzaman N Validesi Nuriye Ana

Author: Hülya Yakut Üstündağ
Publisher: Nesil Basım Yayın Gıda Ticaret ve Sanayi A.Ş
ISBN: 6051622578
Size: 15.97 MB
Format: PDF, Docs
View: 5086
Download Read Online
Evet, hakikî imanı elde eden adam, kâinata meydan okuyabilir ve imanın
kuvvetine göre, hâdisâtın tazyikatından kurtulabilir.” (İman ve Küfür Muvazeneleri
) YÜKSEK YERLERİN kuruluğuna inat,aşağıya inildikçe çayırların yeşilliği,
çiçeklerin çeşitliliği başlıyordu. Sessiz salınışlarıyla papatyalar, nazlıedalı
gelincikler, ressamlarınkaçırmak istemeyeceği bir tablo gibiydi. Mevsimin icabı,
sessizsakinakan Nurs deresi kırık dökük mırıltılarla, çılgınlığına gem vurmanın
akışı içindeydi. Derenin ...

Mustafa Osman

Author: Yılmaz Yenidinç
Publisher: Nesil Basım Yayın Gıda Ticaret ve Sanayi A.Ş
ISBN: 6051319689
Size: 77.53 MB
Format: PDF, Kindle
View: 1030
Download Read Online
[60] Mektubat, s.75. [61] Süneni Ebû Davud, Fiten: 2. [62] Şualar, s.440. [63]
A.g.e., s.709. [64] Mektubat, s.381. [65] BediüzzamanSaid Nursî, İman ve Küfür
Muvazeneleri, Söz BasımYayın, s.204. [66] Üstad Bediüzzaman bir Aşure Günü
Sungur Ağabey'e şöyle hitap eder: “Sungur! Bütün dünyayı aradım, taradım, seni
bulamadım. Meğer ferdiyet köşkünde saklanmışsın!” [67] elAclûnî, Keşfü'lHafâ, 1:
310. [68] Tirmizî, TefsiruSûre15:6. [69] Bediüzzaman Said Nursî, Kastamonu
Lahikası, ...

Mutlu Bir Yuva In Kad N Ve Aile Lmihali

Author: Mehmed Paksu
Publisher: Nesil Basım Yayın Gıda Ticaret ve Sanayi A.Ş
ISBN: 6051319697
Size: 56.98 MB
Format: PDF, Docs
View: 5232
Download Read Online
Mehmed Paksu. I232 I. Tirmizî, Nikâh: 1. I233 I. Risale-i Nur Külliyatı (Iman Ve
Küfür Muvazeneleri), Nesil.

Limlerin Diliyle Allah

Author: Şaban Döğen
Publisher: Nesil Basım Yayın Gıda Ticaret ve Sanayi A.Ş
ISBN: 6051318526
Size: 24.33 MB
Format: PDF
View: 2842
Download Read Online
Şaban Döğen. Görülüyor ki her gün her gün yenilenen, tazelenen varlıklar
kafilesi birçok isme aynalık yapıyor, yerlerini yeni gelenlere bırakıyorlar. Varlıklar
fanidirler, fakat onlar üzerinde tecelli eden isimler bakidirler, daimîdirler.“Madem
Cenabı Hak vardır vebakidir;ve sıfatve esması,daimî ve sermedîdirler; elbette
oesmanın cilveleri ve nakışları, bir manevibeka içinde teceddüt eder [yenilenir];
tahrip ve fena, idamve zeval değildirler.” [69] [66] Sözler,s. 225; İmanve Küfür
Muvazeneleri, ...

Kuran Rehber Edinmek

Author: HARUN YAHYA-ADNAN OKTAR TURKISH
Publisher: HY GROUP
ISBN:
Size: 80.36 MB
Format: PDF, Mobi
View: 7227
Download Read Online
... parçaları adedince, "Allah'a hamd olsun, Allah'a şükür" dedim. Ve aynelyakîn (
göz ile görür derecede görerek, müşahade ederek bilmek) gördüm ki; imanda
manevî bir cennet ve sapkınlıkta manevî bir cehennem bu dünyada da vardır,
sağlam ve kati olarak bildim. (İman ve Küfür Muvazeneleri, s. 9) Allah, insanları
din ahlakına uygun olmayan bir sistemde asla huzur bulamayacakları şekilde
yaratmıştır. Ahirette ise müminlerle inkar edenler arasındaki Harun Yahya (Adnan
Oktar)

A N Vicdan Bedi Zzaman

Author: Nevzat Tarhan
Publisher: Nesil Basım Yayın Gıda Ticaret ve Sanayi A.Ş
ISBN: 6051318690
Size: 40.69 MB
Format: PDF, Kindle
View: 7498
Download Read Online
Divan-ı Harb-i Örfî. İstanbul: Söz Basım Yayın, 2010. ----------- , Emirdağ Lahikası.
İstanbul: Söz Basım Yayın, 2010. ----------- , Hutbe-i Şâmiye. İstanbul: Söz Basım
Yayın, 2010. ----------- , İlk Dönem Eserleri. İstanbul: Söz Basım Yayın, 2010. -------
---- , İman ve Küfür Muvazeneleri. İstanbul: Söz Basım Yayın, 2010. ----------- ,
İşârât. İstanbul: Söz Basım Yayın, 2010. ----------- , İşârâtü”l-İ”câz. İstanbul: Söz
Basım Yayın, 2010. ----------- , Kastamonu Lahikası. İstanbul: Söz Basım Yayın,
2010.

Iyorsak Sebebi Var

Author: Harun Serkan Aktaş
Publisher: Nesil Basım Yayın Gıda Ticaret ve Sanayi A.Ş
ISBN: 6051627472
Size: 24.86 MB
Format: PDF, ePub, Mobi
View: 2044
Download Read Online
Allah'ı tanıyanın dünyası nurla ve manevi sürurla doludur.” (Lem'alar, Yirmi
Beşinci Lem'a) “Bir köy muhtarsız olmaz, bir iğne ustasız olmaz, sahipsiz olamaz,
bir harf katipsiz olamaz; biliyorsun. Nasıl oluyor ki, nihayet derecede muntazam
şu memleket Hâkimsiz olur?” (Sözler, Onuncu Söz) “Felsefe, her şeyi çirkin,
korkunç gösteren siyah bir gözlüktür. İman ise, her şeyi güzel, ünsiyetli gösteren
şeffaf, berrak, nurani bir gözlüktür.” (İman ve Küfür Muvazeneleri) 110 111
ALLAH İÇİN BİR ...

Fatiha Tefsiri

Author: Bediüzzaman Said Nursi
Publisher: Nesil Basım Yayın Gıda Ticaret ve Sanayi A.Ş
ISBN: 6051319395
Size: 43.61 MB
Format: PDF, ePub
View: 6354
Download Read Online
Meselâ, Risale-i Nur'da bütün muvazeneleri ve küfür ve iman yollarının
mukayeseleri kat'î gösteriyorlar ki, iman ve tevhid yolu gayet kısa ve doğru ve
müstakîm ve kolaydır ve küfür ve inkâr yolları gayet uzun ve müşkülâtlı ve
tehlikelidir. Demek bu istikametli ve hikmetli ve herşeyden en kısa ve kolay yolda
sevk edilen bu kâinatta, elbette şirk ve küfrün hakikatleri olamaz. Ve iman ve
tevhidin hakikatleri, bu kâinata güneş gibi lâzım ve vaciptir. Hem ahlâk-ı
insaniyede en rahat, en faideli, ...