T Rkiye Bibliyografyas

Author:
Publisher:
ISBN:
Size: 41.22 MB
Format: PDF, ePub
View: 5706
Download Read Online
RAFYA. 1403*= 1980 AD 510 Atatürk, < Urduca yayınlarda >. (Çeviren ve
derleyen : Prof. Dr. Hanif Fauk. Önsöz : Prof. Dr. Tahsin Özgüç - Prof. Dr. Oğuz
Erol - Prof. Dr. Abidin İtil. Ankara 1979 Ankara Üniversitesi Basımevi). XIV + 118
S. 8° plans. 33 TL. (A.Ü. Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi Yayınları 288 - Doğu
Dilleri ve Edebiyatları Araştırmaları Yayınları : 3) 923.156 Atatürk [D.M. 1703 - 79]
1404 1980 AD 432 Atatürk ve İnönü. İnönü'nün Atatürkçülüğü yorumlayan
özdeyişleri.

T Rk K T Phaneciler Derne I B Lteni

Author:
Publisher:
ISBN:
Size: 64.27 MB
Format: PDF, ePub
View: 3186
Download Read Online
KULLANILAN ÖRNEKLEME TEKNİĞİ 1953 yılından bu yana Türkiye
Bibliyografyası'nda geçen künyelere sıra numaraları verilmektedir.
Numaralamanın, Bibliyografya'mn 1980'e kadar yılda ... Eğer örneğe çıkan bir
yapıtın yayın yılı hiç yoksa, onun yerine (Bibliyog- rafya'da d.t. kısaltması ile
gösterilen) derleme yılını ikame etmek bir ope- rasyonel tanım hatası
yaratacağından, sözkonusu örneklem atlanarak, yedek örnekleme gidilmiştir.
Yaym yılının birden fazla olması veya çok belirgin ...

K T Phane

Author: Meral Alpay
Publisher: Edebiyat Fakultesi Basmevi
ISBN:
Size: 20.64 MB
Format: PDF, ePub, Docs
View: 4582
Download Read Online
MİLLİ BİBLİYOGRAFYAMIZ * Türkiye'de millî bibliyografya düşüncesi, tıpkı Millî
Kütüphane fikri gibi bütün millî kıpırdanışların yoğunlaştığı II. Abdülhamit
devrinde ortaya atılmışsa da, fikrin gerçekleşmesi Cumhuriyet devrinde Mustafa
Kemal zamanında olmuştur. Türkiye Bibliyografyası bugün Millî Kütüphaneye
bağlı Bibliyografya Enstitüsü tarafından üç aylık fasiküller halinde, aşağı yukarı
bir yıllık bir gecikme ile yayınlanmaktadır. Genel karakterli, millî, süreli ve
sistematik tasnifli ilk ...

Hece

Author:
Publisher:
ISBN:
Size: 12.86 MB
Format: PDF, ePub
View: 3265
Download Read Online
... getirmiştir.1 'Tasvir ve sınıflandırma bakımından kitap bilimi"2 olarak literatüre
geçmiş olan bibliyografya, ilerleyen yıllar içerisinde yeni özelliklere ve tasniflere
kavuşma imkânı bulmuştur. Bunların başında ilk örneklerine XIX. asrın ikinci
yarısında rastladığımız "Geçmişli Bibliyografyalar Bibliyografyası" ve XX. asrın
başından itibaren gün yüzüne çıkmaya başlayan "Süreli Bibliyografyalar
Bibliyografyası"dır.3 Türkiye'de Cumhuriyet 'ten sonra |M^mBMUMitu|uuaw«fl^
rafya çalışmasıdır.4 ...

Yeni Yay Nlar

Author: Şahap Nazmi Coşkunlar
Publisher:
ISBN:
Size: 11.17 MB
Format: PDF, Mobi
View: 273
Download Read Online
The Military Band Of The TurkLsh Array - Les Fanfares De» Anclennes Armees
Türques. istanbul 1971 Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu: Şişli Meydanı, 364 -
istanbul. 53 s. + resimler. Not: 1-22. sayfalar Türkçe, 23-44. ... Türkiye
Bibliyografyası 1971 III Temmuz- Ağustos-Eylül. Ankara 1972 Millî Kütüphane
Bibliyografya ... tVariık Yayınları: 1660» 'Faydalı Kitaplar: 61» BÎYOG RAFYA
Ankara Bilimsel ve Teknik Süreli Yayın- lar Katalogu 1968. Ankara 1971 Türdokj*
Bayındır Sokak, ...

T Rk Dili

Author:
Publisher:
ISBN:
Size: 18.61 MB
Format: PDF, Kindle
View: 4501
Download Read Online
Memleket yayınlarının büyük bir parçasını veren İstanbul ba- sımevleri kanuna
uymak yolunda âdeta bir gelenek kurmuşlardır. Ankara'da ... Fasiküller halinde
çıkmış olan bu bültenden başka, İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi Bibliyografya
Servisi'n- ce hazırlanan, yine Maarif Vekâleti eliyle yayımlanan, 1928-1933
yıllarını içine alan "Türkiye Bibliyografyası" adlı bir eser daha vardır. Bütün bu ...
Düzeltme. nın bir sayı artırılması, konuların daha çok dallandırılmasma, Bibbyog-
rafya'nın.

Pflanzenbiochemie

Author: Hans Walter Heldt
Publisher: Springer-Verlag
ISBN: 3662443988
Size: 77.41 MB
Format: PDF
View: 6139
Download Read Online
Das Lehrbuch Pflanzenbiochemie hat sich im deutschsprachigen Raum, aber auch in zahlreichen Übersetzungen als Standardlehrbuch etabliert. Birgit Piechulla, Professorin an der Universität Rostock, zeichnet als Co-Autorin bei dieser 5.