Mehmet Kaplan

Author: Zeynep Kerman
Publisher:
ISBN: 9789757032786
Size: 77.74 MB
Format: PDF, Kindle
View: 3564
Download Read Online
15, Mart 1959, s. 1, 15 "Bir şiir üzerine", Türk yurdu, nr. 2-272, Nisan 1959, s. 46 (
Dağlarca) "Dil davası", Türk yurdu, nr. 3- 273, Mayıs 1959, s. 49-50 "Yadırgamak",
Çağrı, nr. 17, Mayıs 1959, s. 1, 16 "Köy, köylü ve köy öğretmeni", Türk yurdu, nr ...
Türk yurdu, nr. 2-294, Mart 1961, s. 35-37 (Tanpınar) "Ses işiten ilâh", Türk yurdu,
nr. 2-2%, Mayıs 1961, s. 25-27 "Kendi gök kubbemiz", Türk yurdu, nr. 297-298,
Haziran- Temmuz 1961, s. 3 1-32 (Y. K. Beyath) "Abdülhak Hâmid", Türk yurdu,
nr ...

Abd Lhak Inasi Hisar

Author: Necmettin Turinay
Publisher:
ISBN:
Size: 65.17 MB
Format: PDF, Mobi
View: 2626
Download Read Online
1958, s. 155 (150) Türk Ocakları'nın meşhur dergisi "Türk Yurdu" 1954 den sonra
İstanbul'da yeni dönem olarak 234 (1) sayı ile yayına başlamıştı. Bu dönem
yayınlarının "Umûmî neşriyat müdürü" Abdülhak Şinasi Hİsar'dır. Bk. İlgili
dönemin Türk Yurdu sayıları. (151) Türk Ocakları Hars Heyetinde Hamdullah
Suphi, A. Ş. Hisar, Y. K. Beyath, S. M. Arsal, Z. V. Toğan, M. F. Köprülü, Ekrem
Tok, Osman N. Ergin vardır. Bunlara ilâveten K. İ. Gürkan, M. Kaplan, Z. F.
Fındıkoğlu, S. Irmak, M. N. ...

Fevziye Abdullah Tansel Bibliyografyas

Author: Nejat Sefercioğlu
Publisher:
ISBN:
Size: 13.64 MB
Format: PDF, ePub, Docs
View: 7448
Download Read Online
C, 4. Sayı, 1957, 47-63. S. Bk., 129 numaralı künye. 1958 118 Sâmî Paşa-zâde
Sezâ'î. Türkiyât Mecmuası, XIII. C, 1958, 1-30. S. 119 Y. K. Karaosmanoğlu,
Zorâki Diplomat. Belleten, XXII. C, 88. Sayı, X. 1958, 607-19. S*. 120 Yakub Kadri
Karaosmanoğlu'nun Yeni İki Eseri : Hep O Şarkı ve Anamın Kitabı. Türk
Kütüphaneciler Derneği Bülteni, VII. C, 1-2. Sayı, 1958, 57 - 73. S. 1959 121
Nâmık Kemal'in Bilinmeyen İki Eseri : Mecmua-i Siyâset ve Midilli Risâlesi. Türk
Yurdu mec, 49. C, 3.

Co Rafya Dergisi

Author:
Publisher:
ISBN:
Size: 74.52 MB
Format: PDF, ePub, Mobi
View: 4879
Download Read Online
Projenin, yurdumuzun iktisadi olarak en gerilerde bulunan bir bölgesinde
uygulanma şansı bulması ve büyük ölçüde olumlu sonuçlara varılması
yurdumuzun diğer bölgeleri üzerinde yapılacak planlamalarda örnek teşkil
etmesi açısından da ... olma üzere, aslında sorunların oluşmasında temel bir
faktör olan eğitim eksikliğin" -Erzurum Kırsal Kalkınma Projesi -Muş-Bingöl Kırsal
Kalkınma Projesi -Yozgat Kırsal Kalkınma Projesi -Ordu-Giresun Kırsal Kalkınma
Projesi g: y k il if ş: kı At; ...

Yeni T Rk Edebiyat Nda Bo Azi I Ve Bo Azi I Medeniyeti

Author: Murat Koç
Publisher:
ISBN:
Size: 31.48 MB
Format: PDF, ePub
View: 1444
Download Read Online
GEÇER, İlhan, "Yeni Türk Şiirinde İstanbul ve Boğaziçi", Türk Yurdu, C. 2, Nr. 7 (
289), Ekim 1960, s. 41-42. GİRAY, Kıymet, "Hikmet Onat'ın Fırçasından Boğaziçi",
P Sanat-Kültür-Antika Dergisi "Boğaziçi Özel Sayısı", Nr. 19, Güz 2000, s. 164-
179. GİZ, Adnan, "19. Asırda İstanbul'u Ziyaret Eden Batılı Prensler ve
Hükümdarlar I", Hayat Tarih Mecmuası, Şubat 1969, Nr. 1, Yıl: 5, s. 22-27. , "19.
Asırda İstanbul'u Ziyaret Eden Batılı Prensler ve Hükümdarlar II: Yüzyıl Önceki
Misafîrler", Hayat ...

Mill M Cadele De M Dafaa I Hukuk Tan Halk F Rkas Na Ge I 1918 1923

Author: Zeki Çevik
Publisher:
ISBN:
Size: 66.75 MB
Format: PDF
View: 3131
Download Read Online
Aynı fikirlere sahip bu dönemin diğer dernekleri ise Türk Derneği (1908 - 1913),
Türk Yurdu Derneği (1911 - 1912) ve Türk Ocağı (kuruluş: 1912)'dır. Türk Derneği
... Türk Ocağı da bir yandan Türk Yurdu'nu devam ettirmiş, diğer yandan da Yeni
... N. H. Po- lat, a.g.e., s.5. (Y. K. Karaosmanoğlu, "Bir Kıssa Bir Hisse", Kadro
Mecmuası, Nu. 14, Şubat 1933, Ankara, s.26) 172 Kısaca "Donanma Cemiyeti"
olarak bilinen "Donanma-i Muavenet-i Millîye Cemiyeti" adı ile 19 Temmuz 1909'
da ...

T Rk Ordusunun Tarihsel Kaynaklar

Author: Mevlüt Bozdemir
Publisher:
ISBN:
Size: 66.83 MB
Format: PDF, ePub, Docs
View: 7178
Download Read Online
69 y.k., S. 62. 70 Bu yöntemi dile getiren en güzel örneklerden biri de M. Kemal'in
Talat Paşa'ya yazdığı mektuptur: "Bolşeviklerle ilke ve yorumda birlik konusunu
bugün için kolay görmemekle birlikte kesin zorunluluk durumunda (da)
tasarlamadığımız söylenmemiştir. Dolayısıyla, yurdumuzu parçalanmak ve
ulusumuzu İngiliz boyunduruğu altında görmek gibi uğursuz bir olasılık
karşısında Bolşevik ilkelerini fiilen uygulamada kurtuluş yolu tahmin olunursa
uygulama yönündeki ...

Yunus Emre Hakkinda Bir Bibliografya Denemesi

Author: İsmet Binark
Publisher:
ISBN:
Size: 66.18 MB
Format: PDF, ePub, Docs
View: 4734
Download Read Online
64 yk. 8° Not : Abdullah Hacı b. Molla Esadullah Hacı Merhumun ihtimamı altında
basılmıştır. Millî Kütüphane'- deki Mikrofilm Arşiv Nu: MFA (B) 60. 167 Acaroğlu,
M. Türker : Yunus Emre için bir bibliyografya denemesi. Kitap Belleten, 4. Sayı ...
S.; 2. C, 15. Sayı, 1965, 23-25. S. 169 Ahmet, Halil : Türkiye Bölgeleri ve Yunus
Emre. Adana'da yeni bir Yunus Çığırı münasebetiyle. Türk Yurdu Yunus Emre
Özel Sayısı, V. C, 319. Sayı, 1966, 164-166. S. 170 Akay, İhsan: Yunus Emre'den
bir ...

T Rkiye Bibliyo Rafyas

Author:
Publisher:
ISBN:
Size: 50.32 MB
Format: PDF, Kindle
View: 4792
Download Read Online
78 S. 8° 200 kr. T811.317 Onural, N. [D.M. 3197 □ 58] 1959 AD 146 856 Oyat,
Fazil: Yurdumuzun yesil elmas begigi. Bolu 1958 Vilâyet Matbaasi. 32 S. 8° 100
kr. T811 Oyat. F. [D.M. 3627 - 58] 1958 BD 166 857 Öksüz, Izzet - t. Hakki Eren:
Bursa'mn ... Derleyen: Dogan Nail Altuncuoglu. Istanbul 1958 (Net Koll. ^irketi).
78+[2] S. 8° resimli. 200 kr. T811.31S Bryatb, Y. K., 928.11 Bryotli, Y. K. [D.M.
3498-58] 1959 AD 204 859 özkan, Ali tzzet: Teller de muradmi aisin. pürier, [
y.y. d.i. 1958].

T Rk K Lt R

Author:
Publisher:
ISBN:
Size: 68.87 MB
Format: PDF, ePub
View: 4581
Download Read Online
A.B. Ercilasun 233 : 719 Yurdumuza Pakistan'dan 1982 yılı Ağustos Ayında
Getirilen Afganistanlı Türklerin (Özbek, Kırgız, Türkmen, Kazak, Uygur) Taşıma
Programı) 233 : 721 IV. ... Ş. ELÇİN 231 : 561 Eylül Sonu. Y.K. BEYATLI 234 : 757
Güzel. Siverekli Kadirzâde ibrahim Re'fet 234 : 768 Eskici. R.H. KARAY 236 : 874
Geçti Limni'ye. Ş. ELÇİN 236 : 878 RESİM, KROKİ VE FOTOKOPİLER Atatürk'ün
hususi mektuplarından fotokopi 223-224 : 26 Atatürk'ün hususi mektuplarından ...